Vandaag heeft de Raad voor Cultuur KRO-NCRV geïnformeerd over haar positieve advies voor de concessieperiode 2022-2027. “De Raad van Cultuur erkent hiermee de toegevoegde waarde die wij hebben voor het publieke omroepbestel in ons land”, benadrukt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. “De Raad herkent en onderschrijft de rol die we willen spelen als maatschappelijke mediaorganisatie."

"Met onze journalistieke programma’s zoals Pointer, met een duurzaamheidsplatform als BinnensteBuiten of met onze levensbeschouwelijke programma’s als The Passion zetten we maatschappelijke thema’s op de agenda. De komende jaren breiden we dat verder uit. Op de drie thema’s zingeven, samenleven en doorgeven willen we nog meer programma’s brengen die mensen inspireren en in beweging brengen en zo ons land mooier, saamhoriger en duurzamer maken. Dat doen we op alle zenders, van NPO 1 tot Radio 5, met online content tot acties in het land. Op het gebied van inclusiviteit en diversiteit hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Zowel in onze programma’s voor een groot publiek, zoals M, waarin we veel aandacht besteden aan identiteit en gender, als met een initiatief als De minister van Gehandicaptenzaken, gericht op een specifieke doelgroep. Met het positieve advies van de Raad voor Cultuur gaan we de komende concessieperiode met het volste vertrouwen tegemoet.” 

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. Demissionair minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Raad gevraagd om advies uit te brengen over de aanvragen voor erkenning van landelijke publieke omroepen. Naast de Raad voor Cultuur brengen ook het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een advies uit.  Het Commissariaat voor de Media toetst daarbij de ledeneis, waaraan KRO-NCRV ruimschoots voldoet. Mede op basis van deze adviezen besluit demissionair minister Slob vóór 1 augustus 2021 welke omroepen een erkenning of voorlopige erkenning krijgen.