Praag heeft nieuwe aartsbisschop

Jan Graubner
Mgr. Jan Graubner

Vaticaanstad, 13 mei 2022 - De 79-jarige kardinaal Dominik Duka mag eindelijk van de paus met emeritaat als aartsbisschop van Praag. Vandaag is bekendgemaakt dat Franciscus Duka’s vier jaar gelegen ingediende ontslagverzoek heeft aanvaard. Tegelijk benoemde de Heilige Vader een nieuw hoofd van het voornaamste diocees in de Tsjechische Republiek. De nieuwe metropoliet wordt de 73-jarige Jan Graubner.

Mgr. Graubner was sinds 1992 aartsbisschop van het Tsjechische aartsbisdom Olomouc.

Jan Graubner werd geboren op 29 augustus 1948 in Brno. In 1973 werd hij priester gewijd voor het bisdom Brno. Van oktober 1973 tot september 1975 vervulde hij zijn militaire dienstplicht terwijl hij tegelijkertijd kapelaan was in Zlín. Van 1977 tot 1982 was hij kapelaan in Valašské Klobouky en in 1982 werd hij benoemd tot administrator van de parochie van Vizovice.

Op 17 maart 1990 werd Graubner benoemd tot titulair bisschop van Tagaria en hulpbisschop van Olomouc, en op 7 april daaropvolgend ontving hij de bisschopswijding. Op 28 september 1992 werd hij bevorderd tot metropoliet-aartsbisschop van Olomouc.

Sinds 1991 is hij voorzitter van Caritias Tsjechië. Binnen de Tsjechische bisschoppenconferentie was hij voorzitter van de caritascommissies en referent voor de missie. 

Sinds 2020 is hij voorzitter van de Tsjechische bisschoppenconferentie. Eerder was hij dat al in de periode 2000-2010.