Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 28 mei 2023 om 11 uur zal de Eurovisieviering worden uitgezonden vanuit de Sint-Baafskathedraal in Gent. Hoofdcelebrant is Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent

Muzikale ondersteuning:
Het kathedraalkoor Schola Cantorum o.l.v. kapelmeester Filip Martens
Orgel: Ni
colas De Troyer