The Passion Hemelvaart: het verhaal van Pasen gaat door

Het verhaal van The Passion gaat verder met The Passion Hemelvaart. Maar hoe zat het ook alweer? Wat vieren we met Hemelvaart precies? Het is tijd voor een snelle opfriscursus van je Bijbelkennis!

Een korte terugblik naar The Passion

In The Passion zagen we hoe Jezus een groep trouwe volgelingen om zich heen verzamelde en erop uittrok om zijn blijde boodschap te verkondigen. Toch viel zijn komst niet bij iedereen in goede aarde. Jezus noemde zichzelf de 'Koning van de Joden', en daardoor voelden de hogepriesters zich bedreigd. Jezus wordt na een verraderlijke kus van zijn vriend Judas gevangengenomen en verschijnt voor het gerecht bij Pontius Pilatus. Ondanks dat Pilatus zelf niet begrijpt wat Jezus fout heeft gedaan, veroordeelt hij Jezus onder druk van het Romeinse volk tot de doodstraf aan het kruis. Maar het verhaal is daarmee nog niet ten einde.

Een leeg graf

Een aantal dagen later komt Maria Magdalena bij het graf om het lichaam van Jezus te balsemen. Tot haar grote schrik is de grafsteen weggerold, Jezus is nergens te bekennen. Een engel vertelt haar dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wanneer Maria Magdalena vertrekt, komt Jezus haar onderweg tegemoet. Eerst was ze nog behoorlijk ontdaan van alles wat ze bij het graf had meegemaakt, maar nu raakt ze vervuld met geluk bij het zien van haar Meester. Vol van blijdschap trekt Maria Magdalena erop uit om de andere leerlingen het goede nieuws te vertellen.

‘Hij leeft!’

Zodra Maria Magdalena bij de andere leerlingen is aangekomen, begint zij meteen uitbundig te vertellen over haar ontmoeting met Jezus. Maar zij kan niet op veel enthousiasme rekenen. De discipelen kunnen niet geloven dat Jezus leeft. Op twee leerlingen na. Jezus heeft ook hen opgezocht, maar helaas toont de groep ook in hun verhaal geen vertrouwen. Dan verschijnt Jezus zelf bij de leerlingen. Hij toont de wonden aan zijn handen, voeten en zij. Er is geen twijfel over mogelijk: dit is hun Meester Jezus in levenden lijve.

Na deze ontmoeting zal Jezus de aarde verlaten om naast Zijn Vader plaats te nemen. ‘Varen’ is een oud woord voor ‘gaan’, daarom heet deze feestdag dus ‘Hemelvaart’. Jezus gaat namelijk naar de hemel toe. Maar voordat het zo ver is, geeft Jezus Zijn leerlingen een missie mee: zij zullen het goede nieuws over Jezus en Zijn boodschap van liefde blijven verspreiden. Iedereen is welkom bij Jezus en hun zonden zijn vergeven. En dat zal ook zo blijven. Want Jezus neemt misschien wel afscheid, maar dit afscheid is geen vaarwel. Hij zal er altijd voor de mensen zijn.

Pilatus

Ook voor Pilatus is het verhaal nog niet over. Meteen na de dood van Jezus zitten Pilatus en de hogepriesters met een probleem. In eeuwenoude profetieën staat namelijk voorspeld dat Jezus na drie dagen uit de dood terug zou keren. Dat is niet de bedoeling! Wat als de volgelingen van Jezus zijn lichaam stelen? Wat als dan de onrust oplaait, omdat iedereen gelooft dat Jezus weer leeft? Pilatus besluit om een aantal soldaten de wacht bij het graf te laten houden. Maar hun hulp mocht niet baten. Toen een engel neerdaalde en het graf zich opende, vielen zij van angst als dood op de grond.

De hogepriesters zijn uiteraard niet blij met dit bericht over Jezus. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ze besluiten de soldaten zwijggeld te betalen, zodat zij nooit het eerlijke verhaal zullen vertellen. In de plaats daarvan maken ze bekend dat ze in slaap zijn gevallen, en tijdens hun dutje hebben de leerlingen het lichaam van Jezus gestolen. Over Pilatus staat in dit deel van de Bijbel niks meer geschreven. Toch moet hij zeker op de hoogte zijn gebracht van het verdwenen lichaam en de opstanding. Lange tijd waste hij zijn handen in onschuld, maar hoelang heeft hij dat nog vol kunnen houden? Het is hem ongetwijfeld heet geworden onder de voeten.

Wanneer is The Passion Hemelvaart te zien?

The Passion Hemelvaart is ook te volgen met gebarentaal via NPO 1 Extra. Daarnaast is audiodescriptie beschikbaar via de EarCatch-app, ingesproken door onze radio-DJ Emmely de Wilt en mede mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds.

The Passion Hemelvaart is op donderdag 18 mei om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Deze uitzending wordt herhaald op NPO 1 op vrijdag 19 mei en om 15.30 uur. Op NPO 3 is de herhaling te zien op maandag 22 mei rond 22.50 uur.

De dertiende editie van The Passion  en de tweede editie van The Passion Hemelvaart wordt door Mediawater geproduceerd in opdracht van KRO-NCRV en mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk in Nederland, Kansfonds, Bartiméus Fonds, de gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân en Provincie Fryslân. 

The Passion Hemelvaart vanuit Sneek en Bolsward