Werd Pontius Pilatus misleid door de menigte? Zij kozen ervoor om de moordenaar Barabbas vrij te laten in plaats van Jezus. En zo geschiedde. Pilatus ging de boeken in als de man die Jezus uiteindelijk ter dood veroordeelde. 

Een machtige stadsgouverneur

Als stadsbestuurder van Judea was Pilatus een machtig persoon, alleen de keizer kon hem uit zijn functie zetten. Pilatus was verantwoordelijk voor de betaling van de belastingen en had de macht iemand ter dood te veroordelen. En met dat laatste vestigde Pilatus zijn naam in het nieuwe testament. Hij was degene die besloot dat de koning van de Joden de doodstraf kreeg.  

Bestond hij wel echt?

Er is niet veel bekend over het leven dat Pilatus leidde voordat hij gouverneur werd van Judea. Het is zelfs lange tijd onzeker geweest of hij wel echt bestaan heeft. Echter is hiervan in de jaren ‘60 bewijs gevonden, toen in Israël een kalksteen werd gevonden met zijn naam erop. Om precies te zijn lag de steen in het Romeinse theater van de havenstad Caesarea Maritima, die werd gesticht door Herodes de Grote.