Maria Magdalena (of Magdala) is een volgeling van Jezus. Samen met andere vrouwen nam zij de zorg voor hem en zijn twaalf apostelen op zich. Mogelijk was zij dus een rijke vrouw. In het Nieuwe Testament lezen we niet hoe of wanneer Jezus en zij elkaar voor het eerst hebben ontmoet, maar waarschijnlijk was dat aan de westelijke oever van het meer van Galilea, waaraan in de tijd van Jezus het dorpje Magdala-Taricheae lag. Deze naam betekent: toren van gezouten vis. 

De naam 'Magdalena', komt uit de oude Latijnse Bijbelvertaling, de Vulgaat. Haar naam Maria is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Mirjam. De betekenis is onzeker. 'Geliefd door …' en 'Sterke Zee', worden vaak genoemd.

In de loop van de geschiedenis werd Maria Magdalena in legendes en kunstwerken voorgesteld als een prostituee, een zondares. Waarschijnlijk komt dit omdat twee keer van haar wordt gezegd dat Jezus zeven demonen uit haar had verdreven. Dit beeld van Maria Magdalena heeft eeuwenlang hardnekkig standgehouden. Pas in 1969 gaf het Vaticaan toe dat dit ten onrechte is geweest.

Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena was aanwezig bij de kruisiging van Jezus en bij de begrafenis van Jezus. Zij was onder de vrouwen de eerste die het graf van Jezus leeg aantrof en de eerste met wie Jezus sprak na zijn opstanding. Is het opvallend dat juist een groep vrouwen als eerste zien en vertellen dat Jezus is opgestaan? Telkens wordt Maria Magdalena als eerste of zelfs als enige genoemd. Laat dit zien hoe belangrijk ze is of heeft dit een andere betekenis? Maria Magdalena moet verder vertellen over wat ze gezien en gehoord heeft, ook al geloven de andere leerlingen haar aanvankelijk niet en vinden het zelfs kletspraat.
 

Maria Magdalena in latere tijden

Behalve wat er in de Bijbel over haar is opgetekend, is er in de loop van de eeuwen meer over Maria Magdalena geschreven. Historisch dan wel gefantaseerd. Dan Brown is niet de enige, die in zijn DaVinci code, Maria Magdalena als de vrouw van Jezus voorstelt.

In de Nag Hammadi-geschriften, vroegchristelijke teksten die in het jaar 325 door de kerk tot ketterse geschriften werden verklaard, wordt gezegd dat Maria Magdalena boven de apostelen uitstak en volgens het Evangelie van Fillipus, zag zij het licht al, toen alle andere leerlingen van Jezus nog in het duister tastten. Dit komt onder andere naar voren in de film 'Mary Magdalene' uit 2018. Zij of haar leerlingen hebben het niet door de kerk erkende evangelie van Maria Magdalena geschreven. In 2021 was in het museum Catharijne convent in Utrecht een grote tentoonstelling over Maria Magdalena, waarin haar “vele gezichten” aan bod kwamen.

Op de hoogte blijven van The Passion 2024?

Meld je dan aan voor The Passion nieuwsbrief

Cast The Passion 2024