Fribourg, 4 januari 2021 - In diverse bisdommen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt dit jaar feestelijk herdacht dat een half millennium geleden Sint-Petrus Canisius werd geboren. Deze grote jezuiet, die op 8 mei 1521 in Nijmegen ter wereld kwam en stierf op 21 december 1597 in de Zwitserse stad Fribourg, wordt de ‘tweede apostel van Duitsland’ genoemd. Hij speelde een grote rol in de Contrareformatie. 

Encyclopedie: Petrus Canisius

Het stoffelijk overschot van Petrus Canisius rust nu nog in het kerkgebouw van het door hem opgerichte Sint-Michielscollege in Fribourg. De relieken zijn voor pelgrims slecht toegankelijk in deze kerk, die aan de eredienst is onttrokken. In de loop van 2021 zal bij gelegenheid van het 500ste geboortejaar een gedeelte van de beenderen van de jezuïet worden overgebracht naar de Sint-Nicolaaskathedraal van Fribourg. De Sociëteit van Jezus hoopt daarmee de devotie tot de heilige Petrus Canisius te herstellen.

De Sint-Nicolaas, de zetelkerk van de bisschop van het bisdom Lausanne, Genève en Fribourg, krijgt een nieuwe schrijn voor de relieken van Petrus Canisius. Deze is vervaardigd door de Fribourgse kunstenaars Frédéric Aeby en Marc-Laurent Naef.

De relieken van Petrus Canisius komen te liggen naast die van Nicolaas van Myra en van Nicolaas van Fluë, de patroonheilige van Zwitserland. 

Sint-Peter Canisius is gekozen als patroon van de toekomstige jezuïetenprovincie van Midden-Europa, die vanaf april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland zal samenbrengen.

Peter de Hondt (later verlatiniseerd tot Petrus Canisius) werd geboren als zoon van de burgemeester van Nijmegen, destijds de hoofdstad van het hertogdom Gelre, dat deel uit maakte van het Heilige Roomse Rijk.