Hilversum, zondag 2 juni 2024 (bisdom Haarlem-Amsterdam/redactie) 

Vanmorgen is in de Amsterdamse grachtengordel de jaarlijkse Sacra­ments­pro­ces­sie gelopen. Dit is een eeuwen­oude katho­lie­ke traditie die wordt gehou­den op Sacra­ments­zon­dag, de zon­dag na het feest van Sacra­ments­dag (ook bekend als Corpus Christi), waarop het Heilig Sacra­ment van de Eucha­ris­tie wordt gevierd. Er namen zo’n 150 mensen aan deel. De bidtocht werd voorafgegaan door een H. Mis in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht. 

Tijdens de pro­ces­sie wordt de geconsa­creerde hostie in een zogenoemde monstrans geplaatst en door de straten gedragen. Dit gebeurt onder be­ge­lei­ding van gees­te­lij­ken, koorzan­gers en gelo­vi­gen, die ge­za­men­lijk bid­den, zingen en hun geloof belij­den. Vaak wordt de route versierd met bloemen, vlaggen en reli­gi­euze afbeel­dingen, en staan gelo­vi­gen langs de kant van de weg om eer te betuigen en te bid­den.

De Sacra­ments­pro­ces­sie sym­bo­li­seert de pelgrims­tocht van de Kerk op aarde, waarbij Christus in hun mid­den is. Het is een krach­tige ge­tui­ge­nis van het geloof en een open­ba­re mani­fes­ta­tie van de katho­lie­ke devotie. In veel dorpen en ste­den is deze bidtocht een hoogte­punt van het ker­ke­lijk jaar en trekt het talrijke deel­ne­mers en toe­schou­wers.

Het doel van de pro­ces­sie is niet alleen om het geloof te ver­ster­ken, maar ook om een zegen te vragen voor de ge­meen­schap en de wereld. Door Christus in de Eucha­ris­tie te vereren en te aanbid­den, hopen de gelo­vi­gen op gees­te­lij­ke groei en een­heid in de ge­meen­schap. Deze plech­tige en fees­te­lij­ke gebeur­te­nis herinnert de gelo­vi­gen aan de kern van hun geloof en biedt een moment van be­zin­ning en vreugde.

Ook in andere plaatsen in Nederland is vandaag Sacramentsdag gevierd. 

Video door: Michiel van der Kaaij