Hoe werkt Actie warm hart?   

In 3 simpele stappen doe je mee:   

 1. Meld je goede doel of initiatief uiterlijk donderdag 23 september voor 17.00 uur aan via https://kro-ncrv.nl/actiewarmhart-aanmelden. Vul het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in.  

 1. Ga vanaf dinsdag 5 oktober aan de slag met het werven van zo veel mogelijk stemmen voor je goede doel of initiatief. Tegen die tijd ontvang je van ons een uitleg over het verzamelen van stemmen via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het inschrijfformulier. Stemmen verzamelen kan tot en met donderdag 18 november 17.00 uur.  

 1. De vijf doelen met de meeste stemmen geven op zaterdag 11 december een presentatie aan een KRO-NCRV jury. Na de presentaties worden de drie winnaars uitgeroepen. Nummer 1 ontvangt een donatie van € 10.000,-. Nummer 2 een donatie van € 5.000,- . En nummer 3 een donatie van € 2.500,- euro.  

Uitgebreide spelregels Actie warm hart  

Spelregels goed doel of initiatief aandragen – stap 1  
Als je een goed doel of initiatief aandraagt, dan zijn de volgende spelregels van toepassing:  

 • Actie warm hart is een verenigingsactiviteit van KRO-NCRV. Om in contact te komen met (potentiële) leden, kunnen zowel leden als niet leden van KRO-NCRV een goed doel of initiatief aandragen voor Actie warm hart. De aandrager moet 18 jaar of ouder zijn of door iemand van 18 jaar of ouder begeleid worden.  

 • Je mag 1 goed doel of initiatief aandragen.  

 • In verband met wet- en regelgeving is een ANBI-status  óf CBF-keurmerk of CBF-certificaat van het goede doel of initiatief verplicht.   

 • Er mag 1 goed doel, initiatief of project per organisatie met ANBI-status of CBF-keurmerk/certificaat deelnemen.
   
 • Je kunt van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 23 september 17.00 uur een goed doel of initiatief indienen.  

 • Het goede doel of initiatief moet via dit formulier op de website ingediend worden. Het formulier is naar waarheid en volledig onderbouwd ingevuld.  

 • Het ingezonden goede doel past bij KRO-NCRV: een goed doel dat werkt aan de wereld van morgen. Een samenleving en planeet die we met een gerust hart kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Hiermee wordt bedoeld een goede doel of initiatief met een sociaal-maatschappelijk karakter, zonder winstoogmerk.  

 • Het goede doel dient een website en/of social media-account te hebben waarop haar activiteiten, contactgegevens en regelmatige updates over het doel en haar lopende projecten vermeld worden.  

 • De aanmelding van uw goede doel is pas definitief nadat je een bevestigingsemail hebt ontvangen van KRO-NCRV.  

 • Goede doelen die in de afgelopen vijf jaar een geldprijs hebben gewonnen op grond van Actie warm hart komen niet in aanmerking voor deelname.  

 • Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname. Zij zijn uitgesloten van zowel het aandragen van een goed doel als het vertegenwoordigen/eigenaar zijn van een goed doel dat wordt aangemeld.  

Spelregels stemmen – stap 2  

 • De goedgekeurde ingezonden doelen en initiatieven krijgen een pagina op de website van Actie warm hart waar meer informatie staat en gestemd kan worden. Deze informatie wordt door de aandrager ingevuld op het aanmeldformulier.  

 • Stemmen verzamelen kan van dinsdag 5 oktober tot en met donderdag 18 november 17.00 uur.  

 • Er kan uitsluitend worden gestemd door personen woonachtig in Nederland.  

 • Er kan per persoon 1 stem worden uitgebracht. Leden van KRO-NCRV hebben een voordeel, want Actie warm hart is een verenigingsactiviteit van KRO-NCRV. Daarom telt een stem van een lid van KRO-NCRV dubbel (dus 1 stem die dubbel telt).   
   
 • Per persoon telt dus 1 stem. Of per KRO-NCRV lid 2 stemmen: dit is 1 stem die dubbel telt. Er kan dus niet meerdere keren door 1 persoon worden gestemd.
   
 • Een stem is alleen geldig wanneer deze bevestigd is door middel van de link in de e-mail van KRO-NCRV.  

 • Een stem is uiterlijk 24 uur na bevestigen (via de bevestigingsmail) zichtbaar op de persoonlijke actiepagina van het goede doel of initiatief.

 • Stemcomputers en robotstemmen zijn ongeldige stemmen. Ook het kopen van stemmen is niet toegestaan en leidt tot het verwijderen van die stemmen.   

 • Er mag geen vergoeding dan wel andere op geld waardeerbare voordelen in het vooruitzicht worden gesteld aan stemmers.   

 • Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname, ook van het stemmen.  

 • Wanneer blijkt dat stemmen niet op een eerlijke manier zijn verkregen, behoudt KRO-NCRV zich het recht voor de desbetreffende stemmen te verwijderen en/of het goede doel uit te sluiten van deelname.  

Spelregels prijsuitreiking – stap 3  

 • De vijf goede doelen of initiatieven met de meeste geldige stemmen worden uiterlijk donderdag 25 november bekend gemaakt. Alle deelnemers ontvangen deze informatie per e-mail en de uitslag wordt ook op de website van Actie warm hart bekend gemaakt.  

 • De vijf goede doelen of initiatieven met de meeste geldige stemmen geven i.s.m. de aandrager op zaterdag 11 december een presentatie aan een KRO-NCRV jury.  

 • De jury wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt en bestaat uit 3 personen. Zij zijn geen van allen verbonden aan een van de ingezonden goede doelen.   

 • De jury neem de volgende criteria in acht voor het bepalen van de 3 winnaars voor een donatie:  

 • Is het goede doel:  

 1. Sociaal betrokken?  
  Draagt het goede doel duidelijk bij aan een samenleving die werkt aan de wereld van morgen? Een samenleving waarin we omkijken naar elkaar en de planeet.  

 1. Uniek?  
  Heeft het aangedragen goede doel een unieke of creatieve manier om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving? Wordt er echt iets bijzonders met het gedoneerde geld gedaan?  

 1. Uitvoerbaar?  
  Wat is de haalbaarheid van het aangedragen goede doel of initiatief?   

 • Wat is de motivatie voor het aandragen van dit specifieke goede doel of initiatief?  

 • In hoeverre past het goede doel bij de waarden en missie van KRO-NCRV?  

 • Direct na de presentaties worden de drie winnaars uitgeroepen door de KRO-NCRV jury.  

 • Over de details van de totstandkoming van de keuze van de winnaars wordt door KRO-NCRV niet gecorrespondeerd.  

 • Het prijzengeld wordt uiterlijk 31 december 2021 door KRO-NCRV rechtstreeks aan de goede doelen of initiatieven gedoneerd. De verdeling van het prijzengeld is als volgt:  
  Eerste plaats winnaar ontvangt € 10.000,-  
  Tweede plaats winnaar ontvangt € 5.000,-  
  Derde plaats winnaar ontvangt € 2.500,-.  

Spelregels - overig  

 • KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de actie en/of de spelregels te wijzigen, dan wel de gehele actie voortijdig te stoppen.  

 • Bij deelname aan Actie warm hart door middel van het aandragen van een goed doel en/of door te stemmen verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van KRO-NCRV.  

Spelregels publiciteit   

 • Het goede doel of initiatief dienen i.s.m. de aandrager medewerking te verlenen aan publiciteit rondom Actie warm hart. Concreet houdt dit onder meer in dat je als aandrager bereid bent om het door jou aangedragen goede doel te promoten en/of dit door iemand van het goede doel of initiatief te laten doen. En dat (de aandrager van) het goede doel of initiatief open staat voor eventuele interviews voor lokale of landelijke media. Hiervoor ontvangt de aandrager tips en hulpmiddelen van KRO-NCRV.  

 • De naam en beeltenis van de aandrager en het beeld- en woordmerk van het goede doel of initiatief mogen door KRO-NCRV gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep gedaan kan worden op beeld- en portretrechten. De aandrager dient dit af te stemmen met de vertegenwoordiger van het goed doel. 

Contact opnemen
Heb je een vraag over Actie warm hart? Neem dan gerust contact op via actiewarmhart@kro-ncrv.nl