Vaticaanstad, 25 december 2020 - Paus Franciscus heeft vanaf het middaguur zijn traditionele kersttoespraak gehouden. Hieronder staat de integrale tekst.

kerstspeech paus 2020 Vatican Media

“Beste broeders en zusters, Zalig Kerstfeest! Ik wil aan iedereen de boodschap overbrengen die de Kerk op dit feest verkondigt, in de woorden van de profeet Jesaja: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven” (Jes. 9,5). Een kind wordt geboren: de geboorte is altijd een bron van hoop, het is het leven dat bloeit, het is een belofte voor de toekomst. En dit Kind, Jezus, is “voor ons geboren”: een ‘ons’ zonder grenzen, zonder voorrechten of uitsluitingen. Het Kind dat de Maagd Maria in Bethlehem heeft gebaard is voor iedereen geboren: Hij is de zoon die God aan de hele menselijke familie heeft gegeven. Dankzij dit Kind kunnen we ons allemaal tot God richten en hem ‘Vader’, ‘Papa’, noemen. Jezus is de eniggeborene; niemand anders kent de Vader dan Hij. Maar Hij kwam in de wereld juist om ons het gezicht van de hemelse Vader te onthullen. En dus, dankzij dit Kind, kunnen we elkaar allemaal oproepen om echt broers en zussen van elkaar te zijn: van elk continent, van elke taal en cultuur, met onze identiteiten en verschillen, maar toch allemaal broers en zussen.

Op dit moment in de geschiedenis, gekenmerkt door de ecologische crisis en ernstige economische en sociale onevenwichtigheden, verergerd door de pandemie van het coronavirus, hebben we meer dan ooit behoefte aan broederschap. En God biedt het ons aan door ons zijn Zoon Jezus te geven: geen broederschap die bestaat uit mooie woorden, abstracte idealen, vage gevoelens... Nee. Een broederschap gebaseerd op echte liefde, in staat om de ander te ontmoeten die anders is dan ik, om mee te voelen met zijn lijden, om hem nabij te zijn en om voor hem te zorgen, ook al is hij niet van mijn familie, mijn etnische groep, mijn religie; hij is anders dan ik, maar hij is mijn broer, zij is mijn zus. En dit geldt ook voor de betrekkingen tussen volkeren en naties.

Moge het Kind van Bethlehem ons dus helpen om beschikbaar, vrijgevig en ondersteunend te zijn, vooral ten opzichte van de meest kwetsbare mensen, de zieken en al diegenen die op dit moment zonder werk of in ernstige moeilijkheden verkeren vanwege de economische gevolgen van de pandemie, evenals de vrouwen die in deze maanden van opsluiting het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Moge de Zoon van God degenen met politieke en overheidsverantwoordelijkheden inspireren om de internationale samenwerking te vernieuwen, te beginnen op het gebied van de gezondheidszorg, zodat iedereen verzekerd is van toegang tot vaccins en behandeling. In het licht van een uitdaging die geen grenzen kent, kunnen er geen barrières worden opgeworpen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen is mijn broer. In ieder mens zie ik Gods gezicht weerspiegeld, en in hen die lijden zie ik de Heer die om mijn hulp vraagt. Ik zie hem in de zieken, de armen, de werklozen, de gemarginaliseerden, de migrant en de vluchteling.

Laten we op de dag dat het Woord van God een kind werd, onze blik richten op het te grote aantal kinderen in de wereld, vooral in Syrië, Irak en Jemen, die nog steeds de hoge prijs van de oorlog betalen. Hun gezichten prikkelen het geweten van mensen van goede wil, zodat de oorzaken van het conflict kunnen worden aangepakt en er moedige inspanningen kunnen worden geleverd om een toekomst van vrede op te bouwen.

Moge dit een gunstig moment zijn om de spanningen in het Midden-Oosten en het oostelijke deel van het Middellandse-Zee-gebied weg te nemen.

Moge het Kindje Jezus de wonden van het geliefde Syrische volk genezen, dat al een decennium lang uitgeput is door de oorlog en de gevolgen daarvan, die nog verergerd worden door de pandemie.

Breng troost voor het volk van Irak en voor al diegenen die zich inzetten voor de weg van de verzoening, met name voor de jezidi’s, die hard zijn getroffen door de laatste jaren van de oorlog.

Breng vrede in Libië en laat de nieuwe fase van de onderhandelingen die nu aan de gang zijn een einde maken aan alle vormen van vijandigheid in het land.

Moge het Kind van Bethlehem broederschap brengen in het land waar Hij geboren is. Moge Israëli’s en Palestijnen het wederzijdse vertrouwen herstellen om te streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede door middel van een directe dialoog, die in staat is het geweld en de endemische wrok te overwinnen, om zo de wereld te laten getuigen van de schoonheid van de broederschap.

Moge de ster die de kerstnacht verlicht, een gids en een aanmoediging zijn voor het Libanese volk, zodat het in de moeilijkheden die het ondervindt, met de steun van de internationale gemeenschap, de hoop niet verliest. Moge de Vredesvorst de leiders van het land helpen bepaalde belangen terzijde te schuiven en zich met ernst, eerlijkheid en transparantie in te zetten, zodat Libanon de weg van de hervormingen kan inslaan en zijn roeping tot vrijheid en vreedzame coëxistentie kan voortzetten.

Moge de Zoon van de Allerhoogste de toezegging van de internationale gemeenschap en de betrokken landen om het staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach, evenals in de oostelijke regio's van Oekraïne, voort te zetten en de dialoog aan te moedigen als de enige manier om tot vrede en verzoening te komen.

Moge het Goddelijke Kind het lijden van de volkeren van Burkina Faso, Mali en Niger verlichten, die getroffen zijn door een ernstige humanitaire crisis, met extremisme en gewapende conflicten als oorzaak, maar ook de pandemie en andere natuurrampen.

Moge Hij een einde maken aan het geweld in Ethiopië, waar veel mensen door de botsingen gedwongen worden te vluchten.

Moge Hij de inwoners van de regio Cabo Delgado in het noorden van Mozambique, die het slachtoffer zijn van het geweld van het internationale terrorisme, troosten en moge Hij de leiders van Zuid-Soedan, Nigeria en Kameroen aanmoedigen om de weg van de broederschap en de dialoog die zij zijn ingeslagen, voort te zetten.

Moge het Eeuwige Woord van de Vader een bron van hoop zijn voor het Amerikaanse continent, dat bijzonder zwaar getroffen is door het coronavirus, dat het vele lijden dat het onderdrukt, vaak nog verergerd wordt door de gevolgen van corruptie en drugshandel, heeft verergerd. Help de recente sociale spanningen in Chili te overwinnen en een einde te maken aan het lijden van het Venezolaanse volk.

Moge de Koning van de Hemel de mensen beschermen die gegeseld worden door natuurrampen in Zuidoost-Azië, met name op de Filippijnen en in Vietnam, waar vele stormen overstromingen hebben veroorzaakt met verwoestende gevolgen voor de gezinnen die in die landen wonen, in termen van verlies van levens, schade aan het milieu en gevolgen voor de lokale economie. En als ik aan Azië denk, kan ik het Rohingya-volk niet vergeten: Jezus, arm geboren onder de armen, brengt hoop in hun lijden.

Beste broeders en zusters, ‘Een kind is voor ons geboren’ (Jesaja 9,5). Hij is gekomen om ons te redden! Hij kondigt ons aan dat pijn en kwaad niet het laatste woord zijn. Zich neerleggen bij geweld en onrechtvaardigheid zou betekenen dat men de vreugde en de hoop van Kerstmis afwijst.

Op deze feestdag richt ik mijn gedachten in het bijzonder op hen die zich niet laten overweldigen door ongunstige omstandigheden, maar die ernaar streven om hoop, troost en hulp te brengen, om degenen die lijden te redden en degenen die alleen zijn te vergezellen. Jezus is geboren in een stal, maar gewikkeld in de liefde van de Maagd Maria en Sint-Jozef. Door in het vlees geboren te worden, consacreerde de Zoon van God de liefde van het gezin. Mijn gedachten gaan op dit moment uit naar de gezinnen: naar degenen die vandaag niet kunnen worden herenigd, maar ook naar degenen die gedwongen worden thuis te blijven. Moge Kerstmis voor iedereen een gelegenheid zijn om het gezin te herontdekken als de wieg van het leven en het geloof; een plaats van welkome liefde, dialoog, vergeving, broederlijke solidariteit en gedeelde vreugde, een bron van vrede voor de hele mensheid.

Zalig kerstfeest voor iedereen!”