Tijdelijke aanpassing asritueel

Vaticaanstad, 13 januari 2021 - De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramentendiscipline heeft vandaag een nota uitgebracht waarin de procedures worden uiteengezet die celebranten over de hele wereld moeten volgen bij de asoplegging tijdens de liturgie van komende Aswoensdag (17 februari).

De wijziging in het ritueel is tijdelijk en houdt verband met de pandemie. De Apostolische Stoel wil dat kerkelijke vieringen geen oorzaak vormen van besmetting met SARS-CoV-2.

Tijdens de mis van komende Aswoensdag zegent de priester de as en besprenkelt het met wijwater. Bij de komende viering spreekt hij vervolgens de formule uit ‘Bekeert u, en gelooft in het Evangelie’ of ‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Daarna reinigt de priester zijn handen en zet hij een mondneusmasker op. “Dan verdeelt hij de as onder degenen die bij hem komen of gaat hij, indien van toepassing, naar degenen die op hun plaats blijven staan”.

De gelovigen krijgen ditmaal geen askruisje op hun voorhoofd maar krijgen ze as over hun kruin gestrooid. De priester die dit ritueel verricht, zwijgt daarbij.