P Notermans

Roermond, 31 maart 2021 - Pastoor Harry Notermans wordt met ingang van 1 mei aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Notermans is geregeld te zien op televisie als de KRO-NCRV de zondagsmis die hij in de Sint-Jozefkerk in Waubach-Landgraaf opdraagt, rechtstreeks uitzendt. Komende zaterdag en zondag is hij op NPO 2 te zien als celebrant van de paaswake en hoogmis van Pasen.

Pastoor Notermans zal als diocesaan aalmoezenier werkzaam zijn op het raakvlak van Kerk en maatschappij, met aandacht voor een integrale samenleving. Ook zal hij het bisdom Roermond vertegenwoordigen in het onlangs opgericht Officium Caritatis, een werkgroep van de diaconale dienstverleners uit de zeven bisdommen van Nederland en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties.

Notermans behoudt zijn overige taken als pastoor van de parochiefederatie Ubach-over-Worms in Landgraaf.