Rome, 8 april 2024 – Het Dicasterie voor de Geloofsleer heeft vandaag een nieuw document uitgebracht: de verklaring Dignitas infinita, dat handelt over de menselijke waardigheid. De samenstelling van de tekst nam vijf jaar in beslag en bouwt voort op uitspraken van het pauselijke leergezag van het afgelopen decennium: van oorlog tot armoede, van geweld tegen migranten tot geweld tegen vrouwen, van abortus tot draagmoederschap tot euthanasie, van gendertheorie en geslachtsverandering tot digitaal geweld.

Dignitas infinita verschijnt naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties. Het document, ondertekend door kardinaal Victor Manuel Fernández, bevestigt opnieuw “het onmisbare karakter van de waardigheid van de menselijke persoon in de christelijke antropologie”.

Het document bestaat uit vier hoofdstukken; de eerste drie bieden de basis voor het vierde, dat gewijd is aan “enkele ernstige schendingen van de menselijke waardigheid”.

De belangrijkste nieuwigheid van Dignitas infinita is de opname van een aantal belangrijke thema's van recente pauselijke documenten die handelen over bio-ethische kwesties. Zo worden zowel abortus, draagmoederschap, euthanasie en hulp bij zelfmoord genoemd als schendingen van de menselijke waardigheid. Maar heel duidelijk worden ook oorlog, armoede, mensenhandel, slavernij en de doodstraf behandeld.

Dignitas infinita draagt zo bij, aldus het Vaticaan, aan het overwinnen van een tweedeling. Die bestaat tussen enerzijds degenen die zich uitsluitend richten op kwesties rond het begin en het einde van het leven, terwijl ze zoveel andere aanvallen op de menselijke waardigheid vergeten, en anderzijds degenen die zich alleen richten op de solidariteit met gemarginaliseerde mensen, terwijl ze vergeten dat het katholieke geloof de verdediging voorschrijft van het leven vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde.