30-07-2020

De twee Nederlandse bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim gaan voortaan intensief samenwerken. Dat hebben de besturen van beide organisaties afgesproken, zo laten zij vandaag weten.

Het is de bedoeling om in 2021 enkele bedevaarten aan te bieden die zij gezamenlijk gaan organiseren en uitvoeren: twee reizen naar Lourdes (februari en oktober) en een bedevaart naar een andere bestemming dan Lourdes. Daarnaast biedt elke organisatie in 2021 zijn eigen reguliere bedevaartprogramma aan.

Waar mogelijk worden de eigen bedevaarten voor wat betreft data en gezamenlijke inkoop van vervoer en hotels op elkaar afgestemd. “Als de samenwerking goed bevalt, kan die in de toekomst mogelijk nog verder worden geïntensiveerd”, luidt het.

Het plan voor nauwere samenwerking is het resultaat van besprekingen die de directies van de VNB en het Huis voor de Pelgrim afgelopen voorjaar hebben gevoerd. De ontwikkeling op het gebied van aantallen pelgrims, vervoersmogelijkheden en de recente coronacrisis maken het voor de twee bedevaartorganisaties nodig om meer samen op te trekken.

De tegenwoordig in Tilburg gevestigde VNB organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes.

Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB) en de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ). Beide zijn niet-commerciële organisaties die sinds 1921 reizen naar Lourdes op touw zetten.

De laatste tientallen jaren worden door de VNB en Huis voor de Pelgrim ook steeds meer reizen naar bedevaartoorden als Rome, het Heilig Land en Santiago de Compostela aangeboden. In totaal nemen elk jaar ruim zesduizend pelgrims aan deze reizen van de twee bedevaartorganisaties deel.