Ivan Rilski

Sofia, (KAP) 19 februari 2024 – Bulgarije zou wel eens de eerste EU-lidstaat kunnen worden met nationale heiligen op gewone euromunten. De patroon van de Bulgaren, Sint-Ivan Rilski, zal in de toekomst op de 1-euromunt verschijnen, en Sint-Paissi van Hilandar op de 2-euromunt. Dat heeft de Bulgaarse Nationale Bank vandaag bekendgemaakt nadat het proces van coördinatie en goedkeuring van de muntontwerpen was afgerond, zo meldt Katholisch.de.

De twee afgebeelde personen zijn gecanoniseerde heiligen van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk. De Bulgaarse regering streeft ernaar dat het land in 2025 toetreedt tot de eurozone. De invoering van de euro, die al gepland stond voor 2024, moest onder andere vanwege de hoge inflatie worden uitgesteld.

Ivan Rilski (876-946) was de eerste Bulgaarse kluizenaar en stichtte het grootste klooster van het land in het Rilagebergte. Sinds 1999 wordt hij afgebeeld op de munt van 1 lev, die geldig was tot de invoering van de euro.

De monnik Paissi van Hilandar (1722-1773) wordt beschouwd als de eerste historicus van zijn land en als een pionier van het Bulgaarse nationale reveil in de 18de en 19de eeuw toen Bulgarije nog tot het Ottomaanse Rijk behoorde.

Ivan is op de munt afgebeeld met habijt, kruis en aureool. Paissi is niet herkenbaar als monnik en heilige. Op de geplande munt van 2 euro staat ook de inscriptie ‘God beware Bulgarije’

Begin februari keurde de Raad van de Europese Unie de ontwerpen voor de munten goed nadat er geen bezwaren waren ontvangen van EU-lidstaten in de eurozone. In het verleden zijn er alleen op herdenkingsmunten ontwerpen geweest met christelijke motieven, maar ook die stuitten in sommige gevallen op bezwaren.

In 2013 kon Slowakije bijvoorbeeld pas na enige vertraging een herdenkingsmunt van 2 euro met de Slavische apostelen Cyrillus en Methodius uitgeven, omdat onder andere Frankrijk en Griekenland bezwaar hadden gemaakt tegen de kruizen en aureolen in het motief. Uiteindelijk werd het oorspronkelijk geplande ontwerp geslagen. In hetzelfde jaar verwierp de Europese Commissie de geplande afbeelding van Christus als Pantocrator op Andorrese munten. Daarentegen gaf het Vaticaan ook een speciale 2-euromunt met het Christusbeeld uit bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen in Rio in 2013.

De bezwaren tegen de munten uit Andorra en Slowakije waren gebaseerd op schendingen van het beginsel van religieuze neutraliteit. De procedure voor de goedkeuring van EU-munten specificeert geen criteria voor de inhoud, maar geeft EU-lidstaten de mogelijkheid om met redenen omklede bezwaren in te dienen.

De enige andere nationale heilige op euromunten is Sint-Marinus van Rimini, die wordt afgebeeld op de 20 centstukken van de soevereine republiek San Marino. San Marino behoort tot de eurozone, maar is geen lid van de EU.

De munten van Vaticaanstad met het portret van paus Johannes Paulus II (1978-2005), die tijdens zijn leven en vóór zijn heiligverklaring in omloop werden gebracht, zijn nog steeds geldig. Op verschillende herdenkings- en verzamelaarsmunten staan religieuze motieven en gebouwen afgebeeld, maar ook heiligen, zoals de apostel Paulus (Vaticaanstas, 2 euro), de Ierse missionaris en kloosterstichter Brandaan (Ierland, 10 euro) en Karel de Grote (Duitsland, 2 euro).

Paissi van Hilandar