Wonder op voorspraak Johannes Paulus I erkend

JPI

Vaticaanstad, 13 oktober 2021 - Paus Franciscus heeft vandaag opdracht gegeven decreten uit te vaardigen waarin de wonderen op voorspraak van twee ‘eerbiedwaardige dienaren Gods’ worden erkend. Een van hen is Albino Luciani oftewel Johannes Paulus I. Niets staat nu nog een zaligverklaring van de ‘Lachende Paus’ in de weg. 

Kardinaal Albino Luciani, de patriarch van Venetië, werd op 26 augustus 1978 tot bisschop van Rome gekozen. Hij nam de naam Johannes Paulus aan, uit eerbied voor zijn directe voorgangers, de conciliepausen Paulus VI en Johannes XXIII. Op 28 september 1978 overleed hij echter aan de gevolgen van hartfalen.

Zijn zaligverklaringsproces werd in 1990 geopend. Op 23 november 2003 werd hij uitgeroepen tot ‘dienaar Gods’. Op 8 november 2017 bevestigde paus Franciscus dat Luciani de christelijke deugden op heldhaftige wijze had beoefend, wat hem de status van ‘eerbiedwaardige’ opleverde. 

Het wonder betreft een als medisch onverklaarbaar aangemerkte genezing in juli 2011 van een Argentijns meisje dat leed aan een ernstige hersenziekte.

Verwacht wordt dat paus Luciani volgend jaar tot de eer der altaren zal worden verheven. Zijn graftombe bevindt zich thans in de Vaticaanse Grotten, onder de Sint-Pietersbasiliek. De vraag is of zijn stoffelijk overschot net als dat van Johannes XXIII en Johannes Paulus II in een zijaltaar van de basiliek zal worden overgebracht. 

Vandaag werd ook een wonder op voorspraak van de Colombiaanse religieuze en theoloog María Berenice Duque (1898-1993) erkend, evenals het martelaarschap van de priesters Pedro Ortiz de Zárate en Juan Antonio Solinas S.J., vermoord in 1683 in Valle del Zenta (Argentinië).