Sint-Hiëronymus van Stridon is een van de vier voornaamste kerkvaders van de Kerk van het Westen. Volgende week wordt zijn 1600ste sterfdag gevierd. De beroemde Bijbelgeleerde en asceet stierf op 30 september 420 in Bethlehem.

De gestrenge leefwijze van de heilige Hiëronymus heeft door de eeuwen heen zeer tot de verbeelding gesproken van kunstenaars. Tal van schilders, onder wie Caravaggio (zie foto), hebben hem afgebeeld als een halfnaakte grijsaard, soms met een leeuw aan zijn voeten, symbool voor de woestijn. Vaak draagt hij een kardinaalsmantel of is er in zijn buurt een rode hoed te zien. De reden voor dit anachronisme is het historische feit dat hij een voornaam adviseur van paus Damasus I was.

Hiëronymus werd omstreeks 340 geboren in Stridon (Dalmatië). Tijdens zijn studie in Rome ontving hij het doopsel. Op reis naar Gallië leerde hij in Trier het monnikenleven kennen. In 373 sloot hij zich samen met zijn vrienden Rufinus, Bonosus en Chromatius aan bij een religieuze gemeenschap in Aquileia. Kort daarna werd zijn verlangen naar zuiverheid en armoede zo groot dat hij naar de woestijn van Chalkis in Syrië trok om er in alle eenzaamheid God te aanbidden. Daar groeide zijn Bijbelse en theologische kennis.

In 379 werd hij in Antiochië door bisschop Paulinus tot priester gewijd. Paulinus werd door bisschop Basilius van ketterij beschuldigd. Omdat paus Damasus hem verdedigde, reisden Paulinus en Hieronymus in 382 naar Rome, waar een synode was belegd.

Paus Damasus, onder de indruk van Hiëronymus' kennis en spiritualiteit, benoemde hem tot zijn secretaris. Ook gaf de bisschop van Rome hem de opdracht de Bijbel in het Latijn te vertalen. Hieronymus' vertaling kreeg de naam Vulgata (Latijn voor ‘algemeen verbreid’) en had in de Rooms-Katholieke Kerk tot in de 20ste eeuw het hoogste gezag.

Na de dood van Damasus in 384 verliet Hieronymus Rome. Invloedrijke geestelijken wensten hem niet als paus, omdat ze zijn ascetische opvattingen te radicaal vonden. Na omzwervingen door Palestina en Egypte vestigde Hieronymus zich uiteindelijk in Bethlehem. Daar stichtte hij een mannenklooster en drie vrouwenkloosters. Tot aan zijn dood in 420 wijdde hij zich aan het schrijven van theologische en exegetische werken. Waar zijn stoffelijke resten thans rusten, is onbekend.

Hieronymus behoort samen met Ambrosius, Augustinus en Gregorius de Grote tot de vier Grote Kerkvaders van het Westen. Zijn liturgische gedachtenis in de Katholieke Kerk is op 30 september, in de Orthodoxe Kerk op 15 juni.