Roermond, 16 juli 2021 – “Bisschop Harrie Smeets van Roermond laat vanaf zijn ziekbed weten dat hij zeer meeleeft met iedereen die getroffen is door deze watersnood”, meldt het bisdom Roermond naar aanleiding van de enorme overstromingen die Limburg hebben getroffen. De schade is enorm vanwege de extreme regenval van de afgelopen dagen waardoor de Maas en diverse zijrivieren buiten hun oevers traden.

De bisschop van Roermond betreurt het volgens zijn woordvoerder zeer dat hij niet in de gelegenheid is om persoonlijk de getroffen regio’s te bezoeken om de mensen een hart onder de riem te steken.

“Zijn eigen persoonlijke omstandigheden maken dat op dit moment onmogelijk. Maar de bisschop is in gebed verbonden met iedereen die door het hoge water getroffen is. Heel speciaal denkt hij daarbij aan de ouderen, de zieken en iedereen die noodgedwongen zijn huis heeft moeten verlaten. Ook gaat zijn aandacht uit naar de parochianen van Valkenburg, die hun parochiekerk onder water zagen lopen. Mgr. Smeets nodigt iedereen uit om te helpen waar dat nodig is en te bidden voor de slachtoffers.”

“De bisschop spreekt verder zijn dank uit voor iedereen die hem de afgelopen weken een blijk van medeleven heeft gegeven en voor hem gebeden heeft in verband met zijn ziekte. Mgr. Smeets verblijft momenteel in een verpleeghuis in Roermond, waar hij behandeld wordt voor een hersentumor. De bisschop vraagt iedereen om in het gebed ook alle andere ernstig zieken mee te nemen en in deze dagen heel concreet te denken aan de mensen die getroffen zijn door het hoge water”, aldus het communiqué.