Petrus in het land is deze week in het Drentse Vries. In het dorp staat één van de oudste kerkgebouwen van Nederland: de Bonifatiuskerk. De kerk is al bijna 1000 jaar het historische middelpunt van Vries.

In de kerk worden we welkom geheten door dominee Bert Altena. ‘Welkom in Vries: een oud dorp met een oude kerk. Als protestantse gemeente proberen wij de oude tradities op een nieuwe manier te vertalen naar de toekomst. Kerk-zijn in én met het dorp.’

‘In zo’n oude kerk word je echt gedragen door de traditie en dat doet mij persoonlijk heel veel’, vertelt dominee Bert Altena. ‘Het geeft me inspiratie om het vuurtje brandende te houden. Het ligt in de Drentse volksaard om alles bij het vertrouwde te willen laten, maar ik merk dat er altijd mensen zijn die iets nieuws willen doen.’

petrus in het land
petrus in het land

Zo zijn verschillende gemeenteleden druk bezig met de voorbereidingen voor het Bonifatiusfestival: een initiatief van diverse organisaties dat zorgt voor verbinding en samenwerking tussen de dorpsbewoners.

Albert Weemstra is één van die gemeenteleden die zich inzet voor het festival. ‘De kerk staat al 800 jaar midden in het dorp, dat moet je ook laten zien. De kerk is niet alleen voor degenen die toevallig lid zijn, de kerk is van het hele dorp.’

Petrus in het land
Petrus in het land

Jong en oud kunnen veel van elkaar leren. Zeker als je een lang leven leidt, kun je veel levenslessen doorgeven. De 88-jarige Lex Ernst omringt zich met jonge mensen aan wie hij zijn wijsheden kan meegeven. ‘Hoe ik jong blijf? Daar moet je drie dingen voor doen: je moet je huis op orde hebben, een goede fysiotherapeut hebben én je moet een hele boel jongelui om je heen hebben.’ Die jongelui vindt Lex in de kerk, en ze zijn inmiddels echte vrienden geworden. ‘Toen corona er was stonden er gelijk veel mensen op de stoep om boodschappen te brengen. Dat was zo fijn.’