Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. Hoofdcelebrant: Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch.

Lezingen:
Wijsheid 1, 13- 15; 2, 23-24
Korintiërs 8, 7.9.13.15
Marcus 5, 21-24.35b-43

Muzikale ondersteuning:
Schola Iuventatis o.l.v. Rector Cantus Jeroen Felix

Vaste gezangen: Missa In Simplicitate van J. langclais