27 juni 2021: verkondiging

13e Zondag door het jaar (b)
Kathedrale Basiliek van Sint-Jan, Den Bosch
Mgr. Gerard de Korte

Lezingen:
Wijsheid 1, 13- 15; 2, 23-24
Korintiërs 8, 7.9.13.15
Marcus 5, 21-24.35b-43

Mensen die nadenken over het bestaan krijgen vroeg of laat met minstens drie vragen te maken:
Wat is de zin van het leven?
Waarom moeten mensen lijden?
Hoe geef ik de dood een plaats in mijn bestaan?

Paulus noemt de dood onze laatste vijand.
Geldt heel bijzonder als een kind moet sterven
Maria met dode Jezus op haar schoot
Ervaringen in kinderziekenhuis in Utrecht

Evangelie
Dochtertje van Jaïrus is stervende
Een meisje van 12 jaar
Verhaal dat stil maakt
Verlies van een kind
Bericht van de dood van het kind
Jezus: wees niet bang
De dood heeft niet het laatste woord
Jezus spreekt een Paaswoord
Meisje sta op

Het is altijd goed om te beseffen dat het evangelie na Pasen geschreven is.
Alle schrijvers van het Nieuwe Testament geloven dat Christus de Levende is.
Hij is Heer over leven en dood.
God heeft ons geschapen voor de onsterfelijkheid.
En Christus laat ons delen in het eeuwig leven.
Ons aardse bestaan is niet opgesloten tussen geboorte en dood.
Ons geldt de belofte dat wij zullen thuiskomen bij onze Schepper

Ondertussen worden wij uitgenodigd om de ons geschonken jaren goed te gebruiken.
De apostel Paulus geeft ons vandaag mooie aanwijzingen.
De eerste christenen ondersteunen elkaar.
Zo heeft de rijke niet te veel en de arme christen niet te weinig.
Blijvende opdracht voor ons.
Kerk als een solidaire gemeenschap.
Het motto van deze coronatijd:
voor elkaar en met elkaar
kan ook na corona het christelijk leven bepalen.