Rechtstreekse eucharistieviering op de 2e Zondag van de Advent vanuit de Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem.
Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks

Lezingen:
Jesaja 11, 1-10
Romeinen 15, 4-9
Matteüs 3, 1-12

Muzikale ondersteuning:
Bavo Cantorij o.l.v. Laine Tabora
Organist: Ton van Eck

Vaste gezangen:
Missa Brevis - T. de Leeuw