Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (a)
Pastoor Paul Verbeek

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, Bergen op Zoom

Lezingen:
Exodus 34, 4b-6.8-9
1 Korintiërs 13, 11-13
Johannes 3, 16-18

Barmhartige Heer, genadige God
Met deze woorden uit psalm 103 mogen we God zoals koning David toezingen. God maakt zichzelf aan Mozes als een Barmhartige en Medelijdende God bekend.
Wat betekent barmhartig voor u en mij? Mij geeft het een warm gevoel van binnen. Het roept op: warm kloppend hart, je hart laten raken door, een ruim hart hebben, een open houding naar de ander.

Wat heeft een ander hieraan, met name de mens, die niets met God heeft?
Jezus geeft ons hiervoor een belangrijke handreiking: de werken van barmhartigheid. Ze zijn radicaal en concreet: De naakten kleden, die dorst hebben te drinken geven, die honger hebben te eten geven, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, de vreemdelingen opnemen en de doden begraven.
Het is een levensopdracht om door concrete acties te getuigen dat je mag geloven in een barmhartige God, doorgeefluik zijn van zijn barmhartige liefde. Vanaf de eerste leerlingen tot nu hebben volgelingen van Jezus hieraan gehoor gegeven en zo Gods Licht op de wereld laten schijnen.

De voorbeelden zijn ontelbaar doorheen onze geschiedenis. Zo danken we bijvoorbeeld het symbool van het Rode Kruis aan de Italiaanse priester Camillus de Lellis, die zich in zijn tijd heeft ingezet in de zorg van zieken en verpleging. De zusters van Moeder Teresa geven op vaste tijden voedsel aan dak en thuislozen in Rotterdam. Ook in onze eigen gemeenschap zijn velen actief in concrete zorg voor anderen.

God is ook genadig. Aan het begin van iedere eucharistieviering worden we na het kruisteken met deze woorden begroet, die Paulus schrijft aan de Christenen van Korinthe: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Wat roept genade bij u en mij op? Maria werd vol van genade toen Gabriël haar de blijde boodschap bracht dat ze moeder van Gods Zoon mocht worden en hem de naam Jezus moest geven. Dit betekent ‘God redt’. Genade roept een cadeau namens God op, wat u en ik van Hem mogen ontvangen. God doet iets met ons door Zijn genade. Als we ons hiervoor openstellen, kunnen we met zijn kracht bouwen aan een betere wereld en levenskansen voor ieder mensenkind.
We doen het dus niet alleen. We doen het door Hem, met Hem en in Hem.

Het overkomt mij regelmatig dat ik mag ervaren dat God mij het juiste woord laat spreken en zo de ander op een goede manier nabij laat zijn. Hij laat me ook op het juiste moment stil zijn. Hij helpt me om de daad bij het woord te voegen, zodat ik in balans blijf.
Dat alles ervaar ik als genade.

De werken van barmhartigheid blijven voor mij een belangrijke spiegel. Mijn leven heeft zin als ik iets voor de ander kan en mag betekenen. Dat geeft mij een warm gevoel van binnen.
Zo horen het feest van de Heilige Drieëenheid en de zondag Diaconie bij elkaar. En zing ik God graag toe met de woorden: Barmhartige Heer, genadige God.