Anne Dijk wil verbinding tussen iedereen

Vanaf jongs af aan heeft Anne Dijk een hang naar spiritualiteit. Hoewel ze niet op zoek was naar het geloof, bekeerde ze zich tot de Islam. In De Verwondering vertelt ze wat haar grote missie én droom is. 

Anne Dijk groeit op als domineesdochter. De hang naar spiritualiteit zit er bij haar al vroeg in: tijdens haar middelbare schooltijd is zij één van de weinigen die meedoet aan een kloosterretraite.

Ze gaat religie en levensbeschouwing studeren in Amsterdam, helemaal niet met het idee dat ze op zoek is. Op het moment dat ze zich realiseert dat ze gelooft dat Mohammed een profeet is van God, komt het besef dat ze daarmee moslim is geworden.

Dat betekent niet dat ze direct een hoofddoek gaat dragen. Dat is een verlangen dat langzaamaan steeds sterker wordt. Ze stelt zich het dragen van haar hoofddoek voor als een continue omarming van God, alsof ze een aura van barmhartigheid om zich heen draagt.

De Verwondering
Annemiek Schrijver

Anne Dijk ziet dat veel mensen haar religie alleen kennen via de media. Hoewel ze snapt dat veel moslims zich verkeerd weggezet voelen en geen zin meer hebben in dialoog, vindt zij het belangrijk om toch verbinding te zoeken met niet-moslims. Zelf heeft ze een inclusieve beleving van haar religie, ze gelooft dat er meerdere wegen naar Mekka en Rome leiden.

Haar grootste verlangen is om een islamitisch klooster te stichten waar mensen deze vrede en stilte kunnen ervaren en kennis opdoen.

Bekijk hier deze aflevering

De inspiratietekst van Anne Dijk

Herinner Mij door oprecht te zijn,
en Ik zal jullie gedenken met gunsten.

Herinner Mij door je voor Mij in te zetten,
en Ik zal jullie gedenken met aanschouwing.

Herinner Mij door trouw te zijn,
en Ik zal jullie gedenken met vriendelijkheid.

Herinner Mij door Mij te verheffen,
en Ik zal jullie gedenken met waardigheid.

Herinner Mij met ontzag,
en Ik zal jullie gedenken met verbinding.

Herinner Mij door je toevlucht bij Mij te zoeken,
en Ik zal jullie gedenken door jullie hoop te vervullen.

Herinner Mij door in Mij op te gaan,
en Ik zal jullie gedenken door ervoor te zorgen dat jullie met Mij blijven.

Herinner Mij met eerbied,
en Ik zal jullie gedenken met nabijheid.

Herinner Mij onder degene die aanbidden,
en Ik zal jullie gedenken met vriendschap.

Herinner Mij met volledige aandacht,
en Ik zal jullie gedenken met de glorieuze manifestatie.

Herinner Mij met het hart,
en Ik zal jullie gedenken met nabijheid.

Herinner Mij met de geest,
en Ik zal jullie gedenken met spirituele verruiming.

Herinner Mij in het innerlijke hart,
en Ik zal jullie gedenken met stralende lichten.

Wees Dankbaar en wees niet ondankbaar door het achterwege laten van herinneren.

- A’isha al Ba'uniyyah