Albany (CNA), 16 maart 2023 - Het rooms-katholieke bisdom Albany in de VS heeft besloten faillissement aan te vragen, en zegt dat een financiële reorganisatie zal bijdragen tot “enige compensatie” voor de honderden slachtoffers van seksueel misbruik die een rechtszaak hebben aangespannen.

“Ik begrijp dat deze aanvraag onzekerheid veroorzaakt, maar als kerk en geloofsgemeenschap moeten we erkennen dat de slachtoffers onze zonen en dochters zijn, onze broeders en zusters, en wij allen, zonder uitzondering, moeten samenwerken om manieren te vinden om hen te helpen”, zei bisschop Edward B. Scharfenberger van Albany in een verklaring van 15 maart.

“Het is vanzelfsprekend dat we dat doen, vooral voor hen die gekwetst zijn door een instelling waar we allemaal deel van uitmaken. We moeten iedereen de hand reiken en samen met hen door het genezingsproces reizen”, aldus de bisschop die resideert in de hoofdstad van de staat New York. Hij voegt eraan toe dat parochies en scholen geen deel uit maken van het faillissement.

Bisdom San Diego gaat mogelijk faillissement aanvragen  (15 februari 2023)

Mgr. Scharfenberger zei dat het bisdom is genoemd in meer dan 400 rechtszaken die van augustus 2019 tot augustus 2021 zijn aangespannen onder de Child Victims Act van 2019. De wet stond een retrospectieve "terugblik" van een jaar toe waarin vermeende misbruikslachtoffers rechtszaken konden indienen lang nadat de verjaringstermijn was afgelopen. Toenmalig gouverneur Andrew Cuomo verlengde de termijn tot 2021, onder verwijzing naar de belemmeringen veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus. 

Het bisdom heeft in meer dan 50 van deze rechtszaken geschikt. De schikkingen zijn “groot” en de “beperkte middelen” zijn uitgeput, aldus de bisschop.