Johan Bonny tegenover VRT

Brussel, 21 september 2022 - De rooms-katholieke bisschoppen van Vlaanderen hebben gisteren een kerkelijke instantie in het leven geroepen die lgbti-katholieken pastoraal moet begeleiden. Tevens hebben de Vlaamse kerkleiders, tegen de wil van Rome in, hun goedkeuring gegeven aan een gebedsviering waarin God wordt gevraagd om de liefdesrelatie tussen gelovigen van hetzelfde geslacht te bekrachtigen.

Vlaamse bisschoppen besluiten tot zegening homokoppels (20 september 2022)

“Het is niet onze bedoeling om vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren, zegt Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, tegenover de VRT. Volgens het Vlaamse episcopaat is er geen sprake van een revolutie maar een evolutie, die erop gericht is dat lgbti’ers moeten zich meer aanvaard voelen in de kerk.

De Vlaamse bisschoppen willen zich naar eigen zeggen dus niet afzetten tegen het pauselijk leergezag. Integendeel: zij beweren dat ze hun pastoraal initiatief juist baseren op Amoris laetitia, de postsynodale apostolische exhortatie van paus Franciscus van april 2016.

Vaticaan zegt nee tegen zegening homokoppels (15 maart 2021)

De nieuwe instantie wordt geïntegreerd binnen de Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal (IDGP) van de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen. De coördinatie wordt toevertrouwd aan Willy Bombeek. Bovendien zal elk bisdom iemand aanduiden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen in het kader van de diocesane gezinspastoraal. Hij of zij zal voor dat bisdom het aanspreekpunt zijn.

Bombeek was jarenlang woordvoerder van het Katholiek Onderwijs. “Ik ben zelf gelovige en homo. Daarom hebben de bisschoppen mij gevraagd om die opdracht op te nemen. Ik vind het belangrijk dat de Kerk specifiek een gelovige holebi [Vlaams acroniem van ‘homo, lesbisch, biseksueel’] n deze functie wilde.”

Boze bisschop Antwerpen biedt excuses aan voor pauselijk nee tegen zegening homorelaties (17 maart 2021)