Hilversum, 17 mei 2024 (CBS/Redactie) - Van alle leeftijdsgroepen in Nederland noemen 75-plussers zich het vaakst religieus betrokken, namelijk 63 procent. Dat is ruim twee keer zoveel als bij de jongste leeftijdsgroepen (30 procent). Maar waar kerkelijke gezindten aanhang verliezen en vergrijzen, geldt dat niet voor de islam. Het aantal Moslims neemt -weliswaar bescheiden- toe. En ze zijn jonger. Dit meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. 

Van de drie Hilversum grootste geloofsgemeenschappen in Nederland, zijn mensen die zichzelf Rooms-Katholiek of Protestants noemen gemiddeld respectievelijk 59 en 54 jaar. Slechts een klein gedeelte is jonger dan 25 jaar.

Mensen van 15 jaar en ouder die zichzelf moslim noemen zijn veel jonger, namelijk 36 jaar. Iets meer dan een kwart is zelfs jonger dan 25 jaar. Daarnaast is slechts 4 procent 65 jaar of ouder.

Tegenover de steeds kleiner wordende christelijke aanhang (nog maar vier op de tien) is er in dit Pinksterweekend ook stabiliteit te melden: het percentage kerk- en moskeegangers daalt namelijk niet. 18 procent bezocht in 2023 minimaal wekelijks een religieuze dienst. In 2013 was dit eveneens 18 procent. Katholieken gingen het minst: 6 procent. Bij de Protestanten was dit 33 procent. Van de Moslims woonde 27 procent een wekelijkse dienst bij. 

Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 was bezoek aan religieuze bijeenkomsten lange tijd niet/nauwelijks mogelijk vanwege de beperkende maatregelen die de overheid had ingesteld. 

 

1 op de 5 gelovigen volgt dienst via internet of tv 

Van de mensen die zich tot een geloofsgemeenschap rekenen, volgt 38 procent wel eens een dienst via radio, tv of internet. 20 procent doet dit wekelijks. Bijna 4 op de 10 gelovigen die wekelijks een dienst via media volgen, gaan ook wekelijks naar een fysieke dienst. 

 In 2023 noemde 17 procent van de Nederlanders zichzelf Rooms-Katholiek (in 1971 was dat nog 40 procent) gevolgd door 13 procent die zich Protestants beschouwt. 6 procent typeerde zichzelf als moslim (6 procent). 

Vergeleken met 2013 daalde vooral het aandeel mensen dat zichzelf Rooms-Katholiek noemt met 9 procent. Protestanten stonden 3 procent in de min. Het aandeel mensen dat zichzelf moslim noemde nam vergeleken 10 jaar eerder met 1 procent toe naar 6 procent. 

Daarnaast had zes procent van de bevolking van 15 jaar en ouder een ander geloof of levensbeschouwing (door het CBS niet nader omschreven, maar de optelsom van bijvoorbeeld Boeddhisten, Hindoes, gelovige Joden en Humanisten).