Hilversum, 23 april 2024 - Afgelopen nacht is pater-dominicaan Henk Jongerius overleden, zo laat zijn kloosterorde vandaag in een verklaring weten. Hij is 82 jaar geworden en stierf in het dominicanenklooster in Huissen waar hij al sinds 1967 woonde. Hoewel de pater al enige tijd ongeneeslijk ziek was, kwam zijn sterven onverwacht. 

Henk Jongerius werd geboren op 7 december 1941 in Utrecht. In 1959 trad hij in bij de dominicanen, waar hij een jaar later zijn eerste professie deed. Na studies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en zijn priesterwijding kwam hij in 1967 in het dominicanenklooster van Huissen terecht  

Jongerius was een bekende naam in katholiek Nederland. Hij had een voorliefde voor kerkmuziek en liturgie, en schreef liturgische teksten en liederen. Hij was vele jaren prior en begeleidde meer dan een halve eeuw honderden collega’s en gelovigen in hun zoektocht naar liturgische verdieping en vernieuwing. Ook gaf hij meditatielessen.  

Zijn medebewoners schrijven vandaag in een reactie: ‘Henk heeft een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van de liturgische vieringen in het klooster. Zijn betrokkenheid bij de activiteiten in het klooster en zijn gastvrijheid naar gasten toe was erg groot. Henk heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten, bestaande uit talloze liturgische liederen, gedichten, gebeden, artikelen, boeken en online retraites. Lieve Henk, we zijn je dankbaar voor wie je was en voor de impact die je hebt gehad op ons en vele anderen.’   

De uitvaartplechtigheid is op dinsdag 30 april, in het dominicanenklooster in Huissen.  

henk jongerius