Rome (KNA) 10 april 2021 - Kardinaal Walter Kasper heeft zich gedistantieerd van een formulering over een vermeende ‘verzoening met de Kerk’ van de onlangs overleden theoloog Hans Küng. Die woordkeuze kwam niet van hemzelf, maar was “de interpretatie en formulering van een journalist”, verklaart Kasper tegenover de Zwitserse website kath.ch.

In twee interviews met de kranten L’Osservatore Romano en Corriere della Sera had Kasper gemeld dat hij in de zomer van 2020 aan paus Franciscus had meegedeeld dat Küng het einde van zijn leven naderde en in vrede met de Kerk wilde sterven. Als gevolg daarvan had Franciscus hem groeten en zegeningen “in christelijke gemeenschap” overgebracht. “Het was alsof Küng vrede voelde met de Kerk en met Franciscus, een soort verzoening”, had Corriere della Sera kardinaal Kasper horen zeggen. Hoewel er theologische verschillen bleven bestaan, “was het op pastoraal en menselijk niveau een verzoening”, luidde een quote van Kasper door L’Osservatore Romano.

Lees: Kasper: Küng verzoend met Rome

In antwoord op een vraag van kath.ch schrijft Kasper nu dat hij had geweten dat “woorden en tekenen”, zoals de zegen van de paus, belangrijk waren voor Hans Küng, vooral in de allerlaatste fase van zijn leven. “Dat Küng meer verwachtte was mij bekend”, legt Kasper verder uit. Een “wettelijke en officiële rehabilitatie” van Küng, die in 1979 zijn kerkelijke leerbevoegdheid werd ontnomen, was echter “om verschillende redenen in de gegeven situatie” niet realistisch geweest.

Met de overhandiging van de pauselijke zegen had hij dus gedaan wat hem mogelijk leek “om op menselijk en pastoraal vlak bij te dragen tot een verzoening in de beschikbare tijd”, aldus Kasper. “Ik ben echter niet zo naïef om te denken dat hiermee alles is opgelost en als het ware weggeveegd.”

Secretaris-generaal Stephan Schlensog van de door Küng gestichte Global Ethic Foundation bestempelde de verklaring over een vermeende verzoening als “gewoonweg onwaar”. Kort vóór Kerstmis had Küng een brief geschreven aan paus Franciscus en het verdriet geuit dat de Kerk niet de grootsheid had om hem te rehabiliteren gezien zijn verdiensten. “Verzoening klinkt anders”, zei Schlensog. Volgens hem bleef Küngs brief onbeantwoord.