Sint Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de stichter van de kerk van Byzantium.

Visser
Andreas, zoon van Jona, werd geboren in Betsaïda, een stadje aan de noordkust van het Meer van Galilea. Hij en zijn broer Simon waren visser.

Petrus
Andreas besloot, getroffen door de prediking van Johannes de Doper, discipel van deze profeet te worden. In het Johannes-evangelie staat dat Andreas volgeling van Jezus werd op het moment dat hij Hem ontmoette. Het was Andreas die zijn broer Simon met Jezus in contact bracht. Jezus gaf Simon de bijnaam Petrus, die daarmee de Eerste der Apostelen werd.

Andreaskruis
Volgens een bepaalde overlevering heeft de apostel na Pinksteren het evangelie verkondigd in het huidige Bulgarije en Griekenland. Hij stierf de marteldood aan een andreaskruis avant la lettre in Achaia omstreeks het jaar 60. Zijn relieken werden bewaard in Patras.

Stachys
In de Orthodoxe Kerk geldt Andreas als de stichter van de kerk in Byzantium, het latere Constantinopel. De overlevering wil dat de apostel ene Stachys als zijn plaatsbekleder had aangewezen. Daarmee werd Stachys de eerste bisschop van Byzantium. De patriarchen van Constantinopel beschouwen zichzelf als opvolgers van Stachus en dus ook van Andreas.

Feestdag
Sint Andreas is de patroonheilige van onder andere Schotland, Rusland en Griekenland. In zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als de Grieks-Orthodoxe Kerk wordt zijn feest gevierd op 30 november.

Opvolgers Petrus en Andreas
Telkens als de paus van Rome en de patriarch van Constantinopel elkaar ontmoeten, heeft dat een grote oecumenische betekenis. De eenheid van hun beider kerken is sinds het Grote Schisma van 1054 verbroken, maar wanneer de opvolgers van de twee broers Petrus en Andreas elkaar broederlijk treffen, geeft dat velen hoop op hereniging van beide Kerken. Een van de eerste baanbrekende aanzetten daartoe vond plaats op 7 december 1965. Paus Paulus VI en patriarch Athenagoras I hieven toen na bijna duizend jaar de wederzijdse banvloeken op.