Het Benedictus oftewel de Lofzang van Zacharias is de kantiek die gezongen wordt in de Lauden.

zie het uitgebreide lemma Lofzang van Zacharias.