Charles de Foucauld (1858-1916) was een Franse trappist, priester en kluizenaar. Na een liederlijk bestaan bekeerde hij zich radicaal tot Christus. Uiteindelijk kwam hij terecht in de Sahara waar hij een teruggetrokken leven leidde. Op 15 mei 2022 werd hij heiligverklaard.

Charles de Foucauld

Charles de Foucauld werd geboren op 15 september 1858 in Straatsburg als lid van een adellijke familie. Hij ging na de middelbare school naar de militaire academie Saint Cyr in Guer, Bretagne. Daarna deed hij zijn vervolgopleiding als cavalerist in Saumur. Na zijn afstuderen leidde hij als jonge officier een liederlijk leven; zo had hij een maîtresse. Na verloop van tijd werd hij gedetacheerd bij het 4e Regiment Chasseurs d'Afrique in Algerije. Verveeld met de garnizoensdienst maakte hij reizen door Marokko (1883-84), de Sahara (1885) en Palestina (1888-89). Terug in Parijs begin hij een studie te maken van geografie en culturen van Noord-Afrika. Hij nam ontslag uit het leger en werd ontdekkingsreiziger in Marokko.

Terug in Frankrijk vond hij God en bekeerde zich. In 1888 pelgrimeerde hij naar het Heilig Land. In 1890 trad hij in bij de trappisten van de Abbaye Notre-Dame-des-Neiges in de Ardèche. Zijn kloosternaam werd Marie-Albéric. Op 7 oktober 1900 ontving hij de priesterwijding. De abt stuurde hem naar een dochterklooster in Syrië. Daar kon hij echter zijn draai niet vinden. Hij begon steeds meer te verlangen naar een kluizenaarsbestaan. Van 1896 tot 1901 wekte hij als knecht van de clarissen in Nazareth, Heilig Land.

In 1904 kwam pater De Foucauld in contact met de Toearegs in Zuid-Algerije. Tamanrasset werd van 1907 tot aan zijn dood zijn verblijfplaats. In 1911 bouwde hij zijn hermitage op het plateau Assekrem (2780 m) in het Ahaggar-gebergte.

In 1916 brak een opstand uit binnen de Toearegs. Op 1 december van dat jaar vielen leden van een van de stammen zijn hut in Tamanrasset binnen. Foucauld werd naar buiten geroepen en vastgebonden, terwijl zijn hermitage werd geplunderd. Plots ontstond er verwarring toen men twee gedaanten zag opduiken. In paniek werd een schot gelost, waarbij Foucauld dood neerviel.

Na zijn dood werden er elf religieuze gemeenschappen en acht andere gemeenschappen en seculiere instituten gesticht die zich baseerden op zijn spiritualiteit.

Het gebeente van Charles de Foucauld rust in de Sint-Jozefkerk in El Menia, Algerije.

In 2005 werd hij in Rome zaligverklaard. Zijn feestdag werd 1 december. In 2022 werd hij heiligverklaard.