Constantinopolitanum I is de verkorte Latijnse aanduiding van het Eerste Oecumenische Concilie van Constantinopel in 381.

Oecumenisch Concilie
Het vierde concilie van Constantinopel in het jaar 381 is de geschiedenis ingegaan als het Tweede Oecumenische Concilie. Het is het eerste oecumenische concilie dat in Constantinopel werd gehouden; in totaal zouden er in die stad vier worden gehouden. Het oecumenische karakter van het concilie van 381 is echter pas later door alle orthodoxe kerken erkend.

ZieEerste Oecumenische Concilie van Constantinopel