Hubertus was in de achtste eeuw bisschop van Luik. Hij wordt vereerd als de Apostel van de Ardennen en aangeroepen als Patroon der Jagers.

Kruis in gewei
Hubertus was een edelman uit Aquitanië (zuidwest-Frankrijk). Volgens de legende bekeerde hij zich op een Goede Vrijdag tijdens een jachtpartij. Toen hij op het punt stond een edelhert te doden, verscheen er tussen het gewei van het dier een kruisbeeld. Dit verhaal zou ontleend zijn aan de legende van Sint-Eustachius van Rome

Bisschop
Begin 8ste eeuw werd Hubertus bisschop van Tongeren-Maastricht en later van Luik. Hij hield zich voornamelijk bezig met de verkondiging van het Evangelie in het heidens gebleven gebied van de Ardennen en in zuidelijk Brabant. Hubertus (Huybrecht in het Vlaams) bracht het lichaam van zijn voorganger Sint-Lambertus naar Luik. In die stad vestigde Hubertus definitief de zetel van zijn bisdom.

Jagers
Hubertus overleed op 30 mei 727 in Fura (Tervuren bij Brussel of Voeren tussen Maastricht en Luik). Op 3 november 743 werd zijn lichaam overgebracht naar de kathedraal van Luik. In 825 vond hij zijn laatste rustplaats in het benedictijnenklooster van Andages in de Ardennen, dat sindsdien Saint-Hubert wordt genoemd. Vanuit Saint-Hubert verbreidde zich de verering van Hubertus als patroon van de jagers. 

3 november
De liturgische gedachtenis van Sint-Hubertus wordt in Nederland alleen gevierd in de bisdommen Roermond, Den Bosch en Breda en wel op 3 november.