Lucifer is een van de namen die de christelijke traditie aan de duivel heeft gegeven.

Lichtbrenger
Lucifer betekent letterlijk 'lichtbrenger'. Het is een samenstelling van het Latijnse lux ('licht) en ferre (dragen, brengen). Het is een letterlijke vertaling van het Griekse phosphoros. Phosphoros was de god van de morgenster, die later geïdentificeerd werd als Venus.

Opschepper
Lucifer wordt in het bijbelboek Jesaja (Isaias) van de Vulgaat gebruikt als een vertaling van het Hebreeuwse woord heylêl. Deze vertaling is echter incorrect, want heylêl zou zoiets als 'opschepper' betekenen.

Koning van Babel
Quomodo cecidisti de caelo Lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes(Isaias 14:12). 'Hoe zijt gij, vroeg opgaande Lichtbrenger [Morgenster] uit de hemel gevallen, gij die op aarde zijt neergestort en de volkeren sloegt.' De aangesprokene in dit profetische spotlied is de gehate koning van Babel.

Gevallen engel
De naam Lucifer is door diverse Kerkvaders toegepast op de duivel. Deze zou volgens hun uitleg van oorsprong een aartsengel zijn geweest. Maar vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God is hij bij wijze van spreken uit de hemel gevallen, net als de morgenster.