Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, ook wel: Moeder van Goede Raad (Latijn: Mater Boni Concilii) is een titel van Maria. Zij dankt deze titel aan een wonderdadige fresco in het augustijnenklooster van het Italiaanse Genazzano, nabij Rome.

Achtergrond

In de vijfde eeuw zou de kleine dorpsgemeenschap van Genazzano, 50 kilometer ten zuiden van Rome veel geld hebben ingezameld voor de bouw van de basiliek van Sant Maria Maggiore in Rome. In ruil daarvoor werd later in Genazzano een kerk gebouwd, waarvan de bediening sinds 1356 in handen was van de Augustijnen. In 1467, zo gaat het verhaal, zou – in de week van het apostelfeest van Sint Marcus – er uit de kerk opeens hemelse muziek geklonken hebben. Er zou vervolgens een wolk zijn neergedaald op een van de binnenwanden van de kerk. Voor het oog van het toegestroomde volk, trok de wolk weer op waardoor een fresco werd onthuld van de H. Maagd en Kind. Later werden nog meer wonderen aan de beeltenis, die Onze Lieve Vrouw van Goede Raad genoemd werd, toegeschreven. Genazzano werd daardoor een van de belangrijkste Maria-bedevaartsplaatsen van Italië.

Pauselijke belangstelling

Het heiligdom mocht zich vanaf het begin verheugen in pauselijke belangstelling. In 1630 bezocht Urbanus VIII Genazzano. In 1682 liet de zalige paus Innocentius XI de beeltenis plechtig kronen. In 1744 stelde Benedictus XIV 26 april vast als feestdag van Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad. Leo XIII verhief de kerk van Genazzano in 1903 tot basiliek en voegde de titel toe aan de Litanie van Loreto.

Gebed van paus Pius XII

Paus Pius XII (1939-1958) stelde zijn pontificaat onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Ook schreef hij een speciaal gebed tot Haar:

Meest glorievolle Maagd, uitverkoren door de eeuwige Raad om de Moeder te zijn van het eeuwige mensgeworden Woordschatbewaarster van de goddelijke genaden en voorspreekster der zondaars, tot u neem ik, uw onwaardige dienaar, mijn toevlucht opdat Gij in dit dal van tranen mijn gids en raadgeefster wilt zijn. Verkrijg voor mij, omwille van het kostbaarst bloed van Uw goddelijke Zoon, de vergeving van mijn zonden, de zaligheid van mijn ziel, en de middelen die nodig zijn om haar te bewerken. Verkrijg voor de Heilige Kerk de zege over haar vijanden en de uitbreiding van het rijk van Jezus Christus over de gehele aarde. Amen.

Feest

Tot het Tweede Vaticaans Concilie stond 26 april als feestdag van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad op de Romeinse kalender. Sindsdien is het feest en zelfs de gedachtenis geschrapt. Niettemin wordt zij in Italië nog vrij algemeen herdacht. Ook binnen de Orde der Augustijnen, sinds jaar en dag hoeders van haar beeltenis in Genazzano, wordt op 26 april speciale aandacht aan haar geschonken.