Sint-Rosa van Lima is de eerste heilige van de Amerikaanse continenten. Zij staat bekend om haar extreme boetvaardigheid en ascese.

Visioen van Kind Jezus
Rosa werd op 20 april 1586 geboren als Isabel Flores de Olivahad in Lima, Peru. Als kind zou ze een visioen van het Kind Jezus hebben gehad. Die ervaring deed haar besluiten zich totaal aan Jezus toe te wijden.

Versterving
Rosa's hoogste ambitie was de zuiverheid van de ziel, die zij dacht te bereiken door uiterst zware versterving en boetedoening. Als lid van de Derde Orde van Sint-Dominicus leidde ze een leven dat geheel in het teken stond van het Rijk der Hemelen.

Lijden voor de zielen
Rosa kon dagenlang zonder voedsel. Als ze niet meer kon lopen, ging ze liggen in een bed dat ze vulde met scherven, stenen en doornen. Met deze zelfkastijding wilde ze bijdragen aan de bekering van de Indianen en de redding van de zielen uit het vagevuur.

Wonderen
Rosa was ervan overtuigd dat Christus zich regelmatig aan haar bleef openbaren. Daarbij ervoer ze onbeschrijflijke gevoelens van vrede en gelukzaligheid. Na haar dood in Lima, op 24 augustus 1617, vonden er vele wonderen plaats. Paus Clemens X verklaarde haar heilig in 1671. Daarmee was ze de eerste Amerikaanse heilige. Ze is de patrones van Peru, Latijns-Amerika en de Filipijnen. Haar liturgische feestdag is 23 augustus.