De terts maakt deel uit van het officiële gebed van de Kerk, het zogenaamde officie; de terts wordt om negen uur 's ochtends gebeden.

zie verder het uitgebreide artikel Officie.