Wereldziekendag wordt in de Rooms-Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 11 februari, de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Wereldziekendag werd op 13 mei 1992 ingesteld door de heilige paus Johannes Paulus II. De eerste keer dat de dag werd gevierd was op 11 februari 1993. De Poolse paus wilde de aandacht en zorg voor de zieken verbinden aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die wereldwijd wordt aangeroepen als Salus infirmorum ('Heil der Zieken').

Johannes Paulus II zei dat de 11de februari een geschikte dag is om speciaal te bidden voor zieken en voor de zieken zelf om hun lijden aan God te offeren.

De instelling van Wereldziekendag zou verband houden met de diagnose die in 1991 bij Johannes Paulus II werd gesteld. Vast was komen te staan dat hij leed aan de ziekte van Parkinson. In februari 2005 werd hij naar het ziekenhuis gebracht wegens ademhalingsmoeilijkheden. Hij stierf op 2 april in zijn appartement in het Apostolisch Paleis van Vaticaanstad.

Wereldziekendag 2013 was gedenkwaardig omdat op deze dag paus Benedictus XVI bekendmaakte dat hij op 28 februari van dat jaar zou aftreden. De reden die hij opgaf was dat hij fysiek niet meer was opgewassen tegen de zwaarte van het ambt.

Zie verder het artikel Maria van Lourdes >>