Met hart en ziel-viering: Kerst in Jorwert

Dit jaar is uitbundig Kerst vieren niet aan de orde: door het coronavirus zijn massale bijeenkomsten uitgesloten. We zullen terug moeten naar de basis. En waar kan dat beter dan in Jorwert, waar geloofsgemeenschap Nijkleaster zoekt naar verstilling, verdieping en verbinding.

Op eerste kerstdag zijn we te gast bij geloofsgemeenschap Nijkleaster in Jorwert. Voorganger Hinne Wagenaar neemt ons in een sfeervolle viering mee naar de tijd dat er nog kloosters stonden in het Friese land. Na jaren van voorbereiding wordt komend jaar begonnen met de bouw van een klooster verbonden aan Nijkleaster.

We horen uiteraard het kerstevangelie uit Lucas 2 en ontsteken het licht van Kerst waar velen reikhalzend naar hebben uitgezien.

Met hart en ziel
Met hart en ziel

Daarnaast wordt in deze Met hart en ziel-kerstviering het verhaal verteld over een middeleeuwse monnik Wybrandus die door God geroepen wordt om zingend de komst van het Christus-kind aan te kondigen, ook al zijn de omstandigheden nog zo beroerd. Want met het zingen van Gods gloria blijk je mensen te kunnen redden. Blijf daarom zingen, altijd.

Het liturgieboekje van de Kerstviering

Volg de Met hart en ziel Kerstviering met het bijbehorende liturgieboekje 

Bekijk het boekje hier