De eindigheid van het leven is een zegen voor Marga Haas

De depressie die Marga Haas kreeg, was van grote invloed op haar geloof. Haar werk als geestelijk verzorger helpt haar de glans van het leven weer in te zien.  

Marga Haas werd na haar studie theologie gemeentepredikant in Zeeland. Na de eerste veertien maanden kwam ze met een keelontsteking bij de huisarts. Er bleek echter veel meer aan de hand: ze had een depressie. En dit had veel invloed op haar geloof: 'Mijn geloof was ook depressief'.

Mijn geloof was ook depressief

Haar roeping als voorganger was authentiek, maar de functie van predikant bleek niet ruim genoeg voor deze moderne mystica. Na een lange periode waarin ze afstand tot God ervoer, vond ze de weg weer naar zichzelf én haar geloof weer terug. De preken van Meister Eckhart en dagelijkse meditatie bleken hierbij essentieel. Marga Haas leerde haar innerlijke bron te koesteren en zo tegelijk voor zichzelf én God te zorgen.

In haar werk als geestelijk verzorger in een hospice ervaart ze iedere dag de zegen van de eindigheid van het leven: weten dat het eindig is geeft het leven glans.

Bekijk hier de aflevering met Marga Haas

De inspiratietekst van Marga Haas

Ik weet de bron, haar wellen en haar stromen,
al is het nacht.

Die eeuw’ge bron is heim’lijk en verzwegen,
en toch, ik weet haar stroombed wel gelegen,
al is het nacht.

Haar oorsprong weet ik niet, ze heeft er geene,
maar ’k weet: wat oorsprong heeft, vloeit uit haar henen,
al is het nacht.

- Johannes van het Kruis (1542-1591)