Utrecht, 30 maart 2022 – De rooms-katholieke bisdommen van Nederland en de Nederlandse provincie van de Karmelorde zijn bezig met de verspreiding van een speciaal magazine over Titus Brandsma, de karmeliet die op 15 mei in Rome zal worden heiligverklaard. Alle Nederlandse parochies en kloostergemeenschappen ontvangen exemplaren.

‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ is een rijk geïllustreerd magazine over de Friese pater die in 1942 in concentratiekamp Dachau werd gedood.

In het magazine staan bijdragen van onder anderen Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie; pater Huub Welzen, prior-provinciaal van de Nederlandse Karmel’; Wim van de Donk, voorzitter van het Nationale 4-5 Mei Comité; Arno Brok, commissaris van de Koning van Fryslân; Inigo Bocken, hoogleraar mystieke theologie in Leuven.

Brandsma’s verzetsrol tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn marteldood in Dachau was in 1985 aanleiding tot zijn zaligverklaring. De aanzet tot de heiligverklaring werd gegeven door de erkenning van de miraculeuze genezing van Michael Driscoll uit Florida; deze Amerikaanse karmeliet had herhaaldelijk de zalige Titus aangeroepen. In het magazine staat een verslag van het canonisatieproces.

Interview met prof. Paul van Geest over heiligverklaringen

Het magazine bevat artikelen in over Brandsma's levensloop, zijn activiteiten en gedachtengoed, en de actuele betekenis daarvan voor mystiek, onderwijs en hedendaagse journalistiek.

Geïnteresseerden kunnen het blad gratis aanvragen bij het bisdom Den Bosch (communicatie@bisdomdenbosch.nl) of het bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl).

Titus Brandsma Magazine