Paus aanvaardt ontslag Marx niet

Vaticaanstad, 10 juni 2021 - Paus Franciscus heeft besloten het ontslagverzoek van kardinaal Reinhard Marx niet te aanvaarden. Hij wil dat de Duitser aanblijft als aartsbisschop van München en Freising. Dat schrijft de Heilige Vader vandaag in een broederlijke brief aan Marx.

De 67-jarige Marx schreef zijn ontslagbrief op 21 juni. Dat maakte hij op 4 juni bekend. De kardinaal voelt zich medeverantwoordelijk voor de institutionele crisis van de Katholieke Kerk met betrekking tot de behandeling van klachten van seksueel misbruik. 

“Dierbare broeder. Allereersr dank u voor uw moed. Het is een christelijke moed die niet bang is voor het kruis en die niet bang is om zich te vernederen tegenover de verschrikkelijke realiteit van de zonde”, zo begint Franciscus zijn brief aan Marx.

De paus zegt het eens te zijn met de vaststelling van de Beierse kerkleider dat er sprake is van een ramp: “het trieste verhaal van seksueel misbruik en de manier waarop de Kerk daar tot voor kort mee omging. Ons bewust worden van hypocrisie in de manier waarop wij het geloof beleven is een genade en een eerste stap die wij moeten zetten.”

Hoewel de pontifex het mea culpa van Marx aanvaardt, ontslaat hij hem niet van de plicht om door te gaan met het “weiden van de kudde”. 

Marx schreef in zijn ontslagbrief van 21 mei: “Ik zou de volgende jaren van mijn ambt meer willen wijden aan pastorale zorg en aan het werken aan een geestelijke vernieuwing van de Kerk, waar u zo onvermoeibaar op aandringt.”

Franciscus reactie daaroo luidt: “En dat is precies mijn antwoord, dierbare broeder. Ga door zoals u voorstelt, maar dan als aartsbisschop van München en Freising. En als u geneigd bent te denken dat deze bisschop van Rome (uw broeder die u liefheeft), door uw zending te bevestigen en uw ontslag niet te aanvaarden, u niet begrijpt, denk dan aan wat Petrus hoorde in de tegenwoordigheid van de Heer toen hij Hem op zijn manier zijn ontslag aanbood: 

‘Ga weg van mij, want ik ben een zondaar’ - en het antwoord vernam: ‘Weid mijn schapen’.”