Paus bidt voor gestorven dakloze Erwin

Vaticaanstad, 24 januari 2021 – Paus Franciscus heeft vandaag in zijn angelustoespraak gebeden voor een dakloze Nigeriaan die op 20 januari in Rome van de kou overleed.

“Op 20 januari jongstleden werd een dakloze Nigeriaanse man van 46 jaar, Edwin geheten, dood van de kou aangetroffen op enkele meters van het Sint-Pietersplein”, zei de bisschop van Rome in de Vaticaanse tv-camera.

“Zijn verhaal sluit aan bij dat van vele andere daklozen die onlangs in Rome onder dezelfde dramatische omstandigheden overleden. Laten we bidden voor Edwin.”

De paus herinnerde aan wat zijn voorganger Gregorius I (590-604) zei toen die werd geconfronteerd met de dood van een bedelaar, die van de kou was omgekomen: “Hij zei dat er die dag geen missen zouden worden opgedragen omdat het als Goede Vrijdag was.” Sint-Gregorius de Grote vereenzelvigde de overleden bedelaar met de gekruisigde Christus. Ook destijds was het op Goede Vrijdag verboden om eucharistie te vieren.

“Laten we aan Edwin denken. Laten we bedenken wat deze man, 46 jaar oud, in de kou gevoeld moet hebben, genegeerd door iedereen, in de steek gelaten, zelfs door ons. Laten we voor hem bidden”, zei paus Franciscus, die daarop enige ogenblikken stilte betrachtte.