12-11-2019
Een internationale groep conservatieve katholieken heeft paus Franciscus opgeroepen tot openbare boetedoening voor vermeende afgoderij. In een protestdocument, getiteld Contra Recentia Sacrilegia, wordt beweerd dat de paus bij aanvang van de Amazonesynode “de heidense godin Pachamama” heeft aanbeden en daarmee de kerk van de apostel Petrus heeft ontwijd. 

De opstellers van het protestdocument beschuldigen de huidige paus ook van het huldigen van de in hun ogen ketterse opvatting dat het religieuze pluralisme in de wereld Gods wil is. 

Tijdens verschillende ceremonieën vlak voor en tijdens de Amazonesynode (6-27 oktober) speelde een houten beeldje een zekere rol. Dit object stelde een naakte, zwangere vrouwspersoon voor. Het zou een allegorie zijn voor het vruchtbare leven. Het Vaticaan verklaarde dat het beeldje een van de Amazonische symbolen was waarmee de eerbied voor het van God gegeven leven wordt aangeduid. Volgens het anti-Franciscuskamp betrof het hier echter een afgodsbeeld. De betreffende vrouwenfiguur zou niemand minder zijn dan de Azteekse vruchtbaarheidsgodin Pachamama. 

“Het aanbidden van iemand of iets anders dan de enige ware God, de Heilige Drie-eenheid, is een schending van het Eerste Gebod. Absoluut elke deelname aan enige vorm van verering van afgoden wordt door dit gebod veroordeeld en is een objectief ernstige zonde, onafhankelijk van de subjectieve schuld, die alleen God kan beoordelen”, aldus de opstellers van het document.

“Met enorm veel verdriet en diepe liefde voor de Stoel van Petrus, smeken wij de Almachtige God om de schuldigen van zijn Kerk op aarde de straf te besparen die zij verdienen voor deze verschrikkelijke zonden”, schrijven de opstellers. “Met alle respect vragen wij paus Franciscus zich publiekelijk en ondubbelzinnig te bekeren van deze objectief ernstige zonden en van alle openbare misdrijven die hij tegen God en de ware godsdienst heeft begaan, en deze misdrijven te vergoeden.”

De opstellers roepen vervolgens alle bisschoppen van de katholieke kerk op paus Franciscus vanwege “deze schandalen” broederlijk te vermanen. Zij herinneren de zielenherders aan hun plicht “hun kuddes te waarschuwen dat zij volgens de goddelijk geopenbaarde leer van het katholieke geloof eeuwige verdoemenis zullen riskeren als zij het voorbeeld van de paus volgen in de overtreding van het Eerste Gebod”. 

De meer dan honderd ondertekenaars zijn voornamelijk geestelijken en geleerden. Onder hen is aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige nuntius in de VS die paus Franciscus vorig jaar opriep af te treden omdat hij niet zou zijn opgetreden tegen de seksueel actieve kardinaal Theodore McCarrick. 

Er zijn ook Nederlanders onder de ondertekenaars, zoals de psycholoog Gerard van den Aardweg, de Bossche kanunnik Cor Mennen en pastoor Norbert van der Sluis uit Sint-Anthonis.