Vaticaanstad, 30 september 2020 - Paus Franciscus heeft vandaag op de 1600ste sterfdag van Sint-Hiëronymus de apostolische brief Sacrae Scripturae affectus (‘Passie voor de Heilige Schrift’) ondertekend. Het document, dat in negen talen is verschenen, gaat over de verdiensten van deze kerkvader die zestien eeuwen geleden in Bethlehem overleed. 

“Het voorbeeld van deze grote leraar en vader van de Kerk, die de Bijbel in het middelpunt van zijn leven plaatste, wekte in iedereen een hernieuwde liefde voor de Heilige Schrift en een verlangen om in persoonlijke dialoog met het Woord van God te leven”, zei de paus vanochtend tijdens de algemene audiëntie, gehouden op de binnenplaats van Sint-Damasus in het Apostolisch Paleis. 

Sacrae Scripturae affectus

Hiëronymus vertaalde de Bijbel in het Latijn; zijn vertaling wordt de Vulgaat genoemd. Hij is een van de vier grote kerkvaders van het Westen; de andere zijn Augustinus, Ambrosius en Gregorius de Grote.

Hiëronymus had altijd een bijzondere relatie met de stad Rome, schrijft paus Franciscus in zijn apostolische brief. “Rome is de geestelijke haven waar hij altijd naar terugkeert; in Rome werd de humanist opgeleid en de christen gevormd; hij is een homo Romanus. De band met de stad blijkt in het bijzonder uit haar taal, het Latijn, waarin hij een meester was. Maar bovenal is hij verbonden met de Kerk van Rome en vooral met de Heilige Stoel van Petrus. De iconografische traditie heeft hem anachronistisch afgebeeld met het roodpurper van de kardinaal om aan te geven dat hij tot het presbyterium van Rome behoort, aan de zijde van paus Damasus.”

LEES OOK: Zestiende eeuwfeest sterfdag H. Hiëronymus