Hilversum, 3 mei 2024 - In een brief aan alle rooms-katholieke parochiepriesters spreekt paus Franciscus zijn dankbaarheid uit voor al het werk dat deze pastoors verzetten om de Kerk ter plekke zichtbaar en geloofwaardig te maken. “Zonder jullie toewijding kan de Kerk niet bestaan”. 

De aanleiding voor het pauselijke schrijven was een vijfdaagse bijeenkomst in Sacrofano, een stadje vlakbij Rome. Driehonderd pastoors uit alle windstreken namen er op verzoek van de paus aan deel. Ze spraken elkaar om hun ervaringen te delen en na te denken over het gewenste missionaire karakter van hun kerk. 

De meeting, die vandaag werd afgesloten, is onderdeel van het zogenoemde synodale proces. Hiermee wil de paus de wereldwijde missie van de Rooms-Katholieke Kerk versterken. Het instituut moet volgens hem inclusiever worden; een Kerk waarin priesters en gelovigen samen optrekken om de wereld een stukje mooier te maken. Parochiepriesters hebben volgens de paus daarin een cruciale rol bij het planten van de zaadjes van het evangelie.   

“Als parochies niet synodaal en missionair zijn, zal de Kerk dat ook niet zijn”, waarschuwde hij. “ 

In zijn brief erkent de paus hoe verschillend de realiteit voor priesters kan zijn. Het perspectief van Afrikaanse priesters is bijvoorbeeld heel anders dan dat van hun collega’s in Europa. In de wereldkerk is volgens de paus sprake van eenheid in verscheidenheid. “Deze verschillen verrijken het synodale proces”. En: 

“Pastoors kennen het leven van Gods volk van binnenuit, inclusief hun vreugden, ontberingen, middelen en behoeften. Daarom heeft een synodale Kerk haar parochiepriesters nodig.” 

Gelovigen zitten volgens de paus echter niet te wachten op autoritaire priesters: Hij wenst ze onderscheidend vermogen toe. Ook schrijft hij dat ze vertrouwen moeten hebben in de gelovigen zelf. “Jullie zullen de vreugde ervaren om echte vaders te zijn, die anderen niet domineren, maar juist in hen, zowel mannen als vrouwen, de goede kanten naar boven halen. “ 

nieuwsoverzicht