foto-bij-aflevering-1-leo-blokhuis-en-freek-de-jonge-op-het-wad

In het KRO-NCRV programma Achter de dijken gaat presentator Leo Blokhuis op zoek naar de invloed van het calvinisme op onze volksaard. In hoeverre zijn soberheid, zuinigheid en de 'doe maar gewoon'-mentaliteit typische Nederlandse verschijnselen? In acht afleveringen onderzoekt Blokhuis de uitwerking van het calvinisme op o.a. de economie, de politiek, het gezin, het koningshuis en het Nederlandse landschap.  

Aflevering 1: De aard van het beestje

In deze eerste aflevering van Achter de dijken ontmoet Leo Blokhuis een man die ontegenzeggelijk een oercalvinist is: cabaretier Freek de Jonge. “Ik heb mijn talenten vol gebruikt, me nogal egocentrisch op mijn carrière gericht. Geen drank, geen vrouwen, niet voor mij”. Samen bezoeken ze het kerkje waar Freek iedere zondag naar vaders stem luisterde. Hier ontstond zijn liefde voor taal en verhalen vertellen. En ook de moraal kreeg hij hier met de paplepel ingegeven. Buitendijks wandelen ze op het wad, het gebied waar volgens Freek onrechtmatig veel gas gewonnen wordt.

Leo maakt een reis door de geschiedenis van ons land en ontdekt hoe het calvinisme onderdeel van onze volkscultuur is geworden en dat beperkt zich niet tot het protestantisme. Godsdienstpsycholoog Joke van Saane vindt de haven van Rotterdam een prachtig voorbeeld: “Hier in de grootste haven van Europa zien we waar onze arbeidsmoraal toe heeft geleid. Dat harde werken, veel geld verdienen en het calvinisme heeft zichzelf voortdurend versterkt.” 

Deze eerste aflevering is ook een persoonlijke reis voor Blokhuis. In Wezep, aan de rand van de Veluwe, gaat Leo Blokhuis terug naar zijn jeugd in de biblebelt. Zijn vader was hier aan het begin van de jaren zeventig dominee, een periode die Leo als warm en mooi heeft ervaren. Maar ook met veel ge- en verboden.

In het centrum van de Reformatie, het Duitse Wittenberg, wordt de geschiedenis bijna tastbaar.  Het stadje barst bijna uit haar voegen door de vele toeristen die als pelgrims teruggaan naar de plek waar het allemaal begon. Precies 500 jaar geleden spijkerde Maarten  Luther zijn stellingen tegen de wanpraktijken van de katholieke kerk op de kerkdeuren. Een keerpunt in de geschiedenis, ons land wordt protestant. Mede dankzij die andere grote hervormer en naamgever van onze volksaard: Johannes Calvijn. In Genève, Zwitserland, gaat Leo Blokhuis op zoek naar de sporen van Johannes Calvijn. Opvallend: de man die onze cultuur zozeer heeft gevormd, blijkt Nederland nooit te hebben bezocht.

Programma

Achter de dijken

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880