In het KRO-NCRV programma Achter de dijken gaat presentator Leo Blokhuis op zoek naar de invloed van het calvinisme op onze volksaard. In hoeverre zijn soberheid, zuinigheid en de 'doe maar gewoon'-mentaliteit typische Nederlandse verschijnselen? In acht afleveringen onderzoekt Blokhuis de uitwerking van het calvinisme op o.a. de economie, de politiek, het gezin, het koningshuis en het Nederlandse landschap.  

Aflevering 7: De gelukkige huisvrouw

Nederlandse vrouwen zijn bijzonder. Koplopers als het gaat om deeltijdwerken. Maar liefst 75 procent van onze vrouwen werkt parttime en daarmee zijn we uniek in de wereld. De Nederlandse vrouw staat ook te boek als vrijgevochten, onafhankelijk en gelukkig. Leo Blokhuis peilt de stemming op de Libelle zomerweek en treft daar historicus Els Kloek: “Onze samenleving wordt bepaald door de koopman, de dominee en de huisvrouw. De Nederlandse vrouw is niet la mama, ze is geen prinses, ze is een maatje en manager van het gezin.”

Thuisblijven of deeltijdwerken en voor de kinderen zorgen maakt de positie van de vrouw kwetsbaar. Een derde van de gezinnen valt uit elkaar en het aantal vrouwen op topposities en in de politiek blijft achter. Is het calvinisme een zegen of de ramp geweest voor de vrouwenemancipatie?  

Leo Blokhuis zoekt antwoorden in het verleden en heden. Hoe denken jonge vrouwen en stellen over de rol van vrouwen binnen het gezin? Voor de nieuwste generatie vrouwen is de combinatie werk en gezin nog niet zo’n issue. Waar zij zich wel druk over maken is het onvervalst seksisme waar ze mee te maken hebben.

Domineesdochter, feminist en calvinist Ciska Dresselhuys duikt in het archief van Atria het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en legt Calvijn langs de feministische meetlat. En last but not least wat hebben seksualiteit en Calvijn met elkaar gemeen? De kerkhervormer blijkt op seksueel gebied een vernieuwer. 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther zijn beruchte stellingen op de slotkerk in Wittenberg. De reformatie was een feit en zou een keerpunt in de Europese geschiedenis blijken. Nederland werd calvinistisch. In Achter de dijken volgen we het spoor terug naar de hervormers Luther en met name Calvijn. Wat is hun invloed geweest op ons leven en denken en op onze identiteit?

Programma

Achter de dijken

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880