63% procent van de Nederlanders herdenkt een overleden dierbare alleen. Dit blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV onder 1043 respondenten.  Onderzocht werd wat Nederlanders doen om overledenen te herdenken. 26% procent geeft aan dit met anderen te doen, zoals vrienden, familie of geliefden. Daarnaast geeft 76% aan iets speciaals te doen om iemand te herdenken Herdenken is persoonlijk  Een kaarsje aansteken is de belangrijkste manier om dierbaren te herdenken, 45% doet dat. Maar ook andere rituelen komen veel voor: 26% bezoekt regelmatig het graf van de overledene, 24% herdenkt door een gedachte aan een overledene op te dragen en 14% door te bidden voor een overledene. Andere vormen van herdenken zijn stilstaan bij een foto, een etentje geven in naam van de overledene, iets goeds te doen in naam van een overleden dierbare of door muziek te luisteren die aan de overledene doet denken.  ‘Voor iemand bidden’ en ‘iets goeds doen’ werd vaker door mensen met een islamitische achtergrond genoemd. Dat is te verklaren doordat deze twee herdenkingswijzen onderdeel zijn van het voorgeschreven herdenkingsritueel van moslims. Jongeren gaven aan wel eens een bericht op social media te zetten om iemand te herdenken. 

#ikvergeetjeniet  KRO-NCRV belicht in de YouTube-serie #Ikvergeetjeniet verschillende rituelen en manieren van herdenken. In de serie staan verhalen centraal van mensen met ieder eigen manieren van herdenken. Soms geïnspireerd door hun religieuze achtergrond, soms volledig zelf bedacht en geïnspireerd op het karakter van de overledene.   

 Zo legt Natascha steentjes uit de Berlijnse muur op het graf van haar Joodse vader Max van Weezel die veel van Berlijn hield. Kiki en Susan herdenken hun overleden teamgenootje Manon door bij elke training en wedstrijd een voetbalshirt te dragen waar haar teamnummer op staat, want ‘er was maar één nummer acht’. En Lisette herdenkt haar Surinaamse man Rayn door jaarlijks zijn Javaanse lievelingseten te eten en daarna met de hele familie bloemen in zee te gooien vanaf de pier in Scheveningen.   

  

KRO-NCRV staat maandag 2 november stil bij overleden dierbaren in Voor wie steek jij een kaarsje op?, om 20.25 uur op NPO 2. Vanaf vandaag start ook de videoserie #ikvergeetjeniet op het YouTube-kanaal van KRO-NCRV. Op de speciale website www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl geeft KRO-NCRV bovendien de mogelijkheid om online een kaarsje te branden voor diegenen die we moeten missen.     

  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:   

De respondenten waren onderverdeeld in 840 Nederlanders, 108 biculturele Nederlanders van westerse afkomst en 95 biculturele Nederlanders van niet-westerse afkomst. In de totale steekproef is 52% van de deelnemers vrouw, 48% is man. Deze verdeling is binnen de drie bevolkingsgroepen (Nederlands, westers en niet-westers) ongeveer gelijk. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar, de respondenten zijn bijna gelijk verdeeld over drie leeftijdsgroepen. Alleen de groep ‘niet-westers’ is gemiddeld iets jonger (39 jaar).  

 

Meer informatie

Anusha Bruitzman

Programma

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Kijkers/luisteraars kunnen met vragen/opmerkingen terecht bij het Klant Contact Centrum:
E: info@kro-ncrv.nl
T: 035-6726880